Logga-mobil

Uttalande om certifiering

Kunden skall tillsammans med referenser till A3CERT endast marknadsföra certifieringar som är giltiga
och som utfärdats av A3CERT.
 

Användning av certifieringsmärke/logo

Certifikat/intyg som utfärdas till kunden bär ackrediteringsmyndighetens logo. Kunden äger rätt att kopiera och distribuera kompletta kopior av certifieringshandlingar. Om certifieringsordningen anger villkor för hur en certifiering får kommuniceras av kunden skall dessa efterföljas av kunden, A3CERT informerar vid dessa tillfällen. Kunden äger rätt att visa sin certifieringsstatus med certifikatet och tillhörande certifieringsmärke(n) på t.ex. firmapapper och reklamlitteratur. Tryckoriginal tillsammans med instruktioner för reproduktion och användning av certifikat och certifieringsmärke(n) erhålls. A3CERT är skyldig att kontrollera användandet av certifieringsmärke och ackrediteringslogo, där de väsentliga
punkterna är:
1)      Logon skall reproduceras i sin helhet, inklusive alla “gränslinjer”, i godtagbar storlek och färg
2)      Logon skall användas för att visa att godkännandet avser kundens processer och inte de(n) produkt(er) eller tjänster             som företaget tillhandahåller
3)      Logon skall inte användas på ett sådant sätt att det ger en missvisande bild av den tilldelade certifieringen
4)      Laboratorierapporter, produkter eller produkters förpackningar får inte förses med märke eller logo
 

Uttalande om certifiering på produktförpackning

På produktförpackning, eller i åtföljande information, får uttalande om att verksamheten omfattas av ett certifierat ledningssystem göras.
Det får dock inte antydas att själva produkten, processen eller tjänsten är certifierad. I uttalandet ska framgå:
 
1)      Identifiering av det certifierade företaget (t.ex. varumärke eller namn)
2)      Vilken typ av ledningssystem certifieringen gäller (t.ex. kvalitet, miljö) och tillämplig standard
3)      Att A3CERT har utställt certifikatet