bg video

Omfanget av vår akkreditering

Via SWEDACs akkrediteringsregister kan du lese om hvilke omfang (næringer) vi i dag er akkreditert for.

Vi tar løpende beslutninger om vi skal utvide akkrediteringen vår med flere bransjeområder. Derfor ønsker vi velkommen til å kontakte oss selv om akkurat ditt område mangler fra den gjeldende listen.

Uttalelse om sertifisering

Kunden, sammen med henvisninger til A3CERT, må bare markedsføre sertifiseringer utstedt av A3CERT.

Bruk av certifikat merk/logo

Sertifikater / attester utstedt til kunden har akkrediteringsmyndighetens logo. Kunden har rett til å kopiere og distribuere komplette kopier av sertifiseringsdokumenter. Hvis sertifiseringsordningen spesifiserer vilkår for hvordan en sertifisering kan kommuniseres av kunden, må disse følges av kunden, informerer A3CERT ved disse anledninger.

Kunden har rett til å vise sin sertifiseringsstatus med sertifikatet og tilhørende sertifiseringsmerke (r) på f.eks. bedriftsavis og reklamelitteratur. Trykking av original sammen med instruksjoner for reproduksjon og bruk av sertifikat og sertifiseringsmerke (r) fås.

A3CERT er forpliktet til å sjekke bruken av sertifiseringsmerket og akkrediteringslogoen, der det er viktig poengene er:

  • Logoen må reproduseres i sin helhet, inkludert alle «grenselinjer», av akseptabel størrelse og farge
  • Logoen skal brukes for å vise at godkjenningen refererer til kundens prosesser og ikke produkt (er) eller tjenester levert av selskapet
  • Logoen skal ikke brukes på en slik måte at den gir et misvisende bilde av den tildelte sertifiseringen
  • Laboratorierapporter, produkter eller emballasje av produkter kan ikke bære merke eller logo

Uttalelse om sertifisering om produktemballasje

På produktemballasje, eller i tilhørende informasjon, kan det komme uttalelser om at virksomheten er dekket av et sertifisert styringssystem.

Det må imidlertid ikke antydes at selve produktet, prosessen eller tjenesten er sertifisert. Erklæringen skal angi:

  • Identifisering av det sertifiserte selskapet (f.eks merke eller navn)
  • Hvilken type sertifisering av styringssystemer gjelder (f.eks. Kvalitet, miljø) og gjeldende standard
  • At A3CERT har utstedt sertifikatet

Velg den rette sertifiseringsorgan
– Endre till A3cert

Med A3CERT blir sertifiseringen enkel og lønnsom. Når du kontakter oss får du alltid svar på dine spørsmål. Vi tilbyr kompetent og effektiv hjelp med sertifisering, uavhengig av bransje, type virksomhet og hvor i sertifiseringssyklusen du befinner deg nå. Kontakt oss for et tilbud og mer informasjon.