b 1

Det komplette sertifiseringsorganet

AAA certification, også kalt A3CERT, er et privateid aksjeselskap. Det er også et datterselskap i Norge – A3CERT Sertifisering AS. Eieren er Evert Larsson med familie. Det er ingen andre eierinteresser som f.eks. måte. konsulentfirma, bransjeforening eller annen konstellasjon som kan nytes ved direkte eller indirekte eierskap. A3CERT er fullfinansiert gjennom inntektene generert av sertifiseringsvirksomheten.

Vår historie

A3CERT - et av Sveriges ledende sertifiseringsorgan

2007
A3Cert er startet av Leif Strand og Evert Larsson. 24. februar fattet SWEDAC en akkrediteringsbeslutning som ga rett til å utstede sertifikater.
2015
Evert Larsson og familie kjøper 50 % av aksjene og blir eneeier
2017
A3CERT SERTIFISERING AS er startet som et heleid datterselskap i Norge
2022

A3CERT har utstedt over 1800 sertifikater mot 14 forskjellige standarder. Fortsatt vekst med flere akkrediteringer på gang

inspector 5

Habilitetspolitikk

UPARTISKHET - UAVHENGIGHET

A3CERTs ledelse forstår og forplikter seg til å overholde kravene til integritet, uavhengighet og upartiskhet som kreves i rollen som akkreditert sertifiseringsorgan.

Gjennom objektivitet, upartiskhet og uavhengighet på alle nivåer innen A3CERT opprettholder vi troverdigheten til utstedte sertifikater.

A3CERT har prosedyrer og etiske retningslinjer for å sikre at alle aktiviteter innenfor A3CERT utføres på en upartisk og uavhengig måte.
Kommersielle, økonomiske eller andre pressmidler skal ikke tillates å påvirke habilitet.

Behøver dere hjelp med sertifisering?

Med A3CERT blir sertifiseringen enkel og lønnsom. Når du kontakter oss får du alltid svar på dine spørsmål. Vi tilbyr kompetent og effektiv hjelp med sertifisering, uavhengig av bransje, type virksomhet og hvor i sertifiseringssyklusen du befinner deg nå.
Kontakt oss for et tilbud og mer informasjon.