ISO 45001 - Sertifikasjon av ledelsesystemer for arbeidsmiljø

ISO 45001 er en internasjonal standarder for sertifisering innen arbeidsmiljø. Med et ISO 45001 sertifisert styringssystem for arbeidsmiljø får du støtte i å skape en trygg og effektiv arbeidsplass der alle kan føle seg bra og være produktive. Som et akkreditert sertifiseringsorgan hjelper vi deg å gjennomgå og utvikle arbeidsmiljøplanen din og styringssystemet ditt og deretter utstede ISO 45001-sertifikatet.

Med et styringssystem for arbeidsmiljø kan du kontrollere og videreutvikle arbeidsmiljøarbeidet ditt på en effektiv måte. Det er strategisk viktig i dag når arbeidsmiljøspørsmål står høyt på dagsordenen. Formålet med ISO 45001 er å forhindre arbeidsulykker og andre arbeidsrelaterte helseproblemer, å fremme et trygt og sunt arbeidsmiljø og å skape forutsetninger for et godt samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Fordeler med et ISO 45001-sertifikat

Et arbeidsmiljøsertifikat er et bevis på at du er en ansvarlig arbeidsgiver som kontinuerlig jobber for å forbedre arbeidsmiljøet til de ansatte. Fordelene med å sertifisere ISO 45001 er vanligvis mange, og det handler ikke bare om arbeidsmiljøet, som du kan se i eksemplene nedenfor:

  • Færre arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer.
  • Redusert sykefravær.
  • Forbedret kvalitet takket være bedre arbeidsmetoder og proaktivt identifiserte risikoer.
  • Konstruktivt samarbeid mellom arbeidsgivere og ansatte.
  • Økt engasjement og større arbeidsglede blant ansatte.
  • Å fremstå som en god arbeidsgiver og dermed lettere kunne konkurrere om og tiltrekke seg den beste arbeidsstyrken.
  • Styrket merkevare overfor kunder så vel som eiere, ansatte og andre interessenter.

ISO 45001 hjelper deg med å oppdage og forhindre risiko i virksomheten din, redusere kostnadene for for eksempel sykefravær og skape et sunnere arbeidsmiljø. Dette styrker igjen din konkurranseevne og merkevaren din.

ISO 45001 – Hvordan det går

En arbeidsmiljøpolitikk eller arbeidsmiljøplan er en god start, men for å oppfylle kravene i ISO 45001 trenger du et komplett styringssystem med mål, retningslinjer og rutiner for hvordan du kan fortsette å forbedre arbeidsmiljøet. Våre revisorer hjelper deg å gjennomgå arbeidsmiljøarbeidet ditt og gjennomføre en revisjon.
Når tilsynet er godkjent, utsteder vi som et uavhengig sertifiseringsorgan arbeidsmiljøsertifikatet ditt. Vi hjelper deg deretter med årlige utviklingsbesøk, og hvert tredje år gjøres en resertifisering.

AFS 2001:1 – Systematisk arbeidsmiljøarbeid

Arbeidsmiljøloven inneholder regler om blant annet hvordan man kan forebygge uhelse og arbeidsulykker og arbeide for et godt samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Det svenske arbeidsmiljøverket gir også forskrifter som i detalj omhandler kravene som stilles til arbeidsmiljøet. For å overholde svensk arbeidsmiljølovgivning må du følge det svenske Arbeidsmiljöverkets regelverk for systematisk arbeidsmiljøarbeid, AFS 2001:1. Dette er derfor et lovpålagt krav og utgjør et grunnlag for all drift. Ved å sertifisere ditt arbeidsmiljøstyringssystem får du selvstendig bevis på at du har systematisk arbeidsmiljøarbeid.

ISO 45001 – Ersätter OHSAS 18001 inom arbeidsmiljø

ISO 45001 ble publisert i midten av mars 2018. ISO 45001 har en lignende struktur som ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for miljø.
ISO 45001: 2018 har erstattet den tidligere arbeidsmiljøstandarden OHSAS 18001 som sluttet å gjelde i september 2021.

Ønsker du hjelp til sertifisering etter ISO 45001?

Vil du sertifisere selskapet ditt i henhold til ISO 45001? Vi hjelper deg med informasjonen du trenger og et pristilbud – be om et prisoverslag.

Trenger du å fornye ditt eksisterende arbeidsmiljøsertifikat? Vi kan overta sertifikatet ditt og hjelpe deg når som helst i løpet av sertifiseringssyklusen. Kontakt oss for mer informasjon.

ISO 45001 – standard for arbeidsmiljø
ISO har utviklet en standard for arbeidsmiljø kalt ISO45001: 2018. Denne standarden ble publisert 15. mars 2018. ISO 45001 erstatter OHSAS 18001 som utløpte i september 2021.

Omfanget av vår akkreditering

Via SWEDACs akkrediteringsregister kan du lese om hvilke omfang (næringer) vi i dag er akkreditert for.

Vi tar løpende beslutninger om vi skal utvide akkrediteringen vår med flere bransjeområder. Derfor ønsker vi velkommen til å kontakte oss selv om akkurat ditt område mangler fra den gjeldende listen.

Behøver dere hjelp med sertifisering?

Med A3CERT blir sertifiseringen enkel og lønnsom. Når du kontakter oss får du alltid svar på dine spørsmål. Vi tilbyr kompetent og effektiv hjelp med sertifisering, uavhengig av bransje, type virksomhet og hvor i sertifiseringssyklusen du befinner deg nå.
Kontakt oss for et tilbud og mer informasjon.