ISO 44001 er en standard for samarbeidende forretningsrelasjoner

ISO 44001 begynte å bli utviklet på 90-tallet i Storbritannia og i 2017 ble standarden tatt i bruk som en ISO-standard under navnet ISO 44001:2017.

For å harmonisere styringssystemstandardene har ISO 44001 benyttet HLS (High Level Structure, i prinsippet at ulike standarder har samme kapittelinndeling).
Fordelen med denne tilnærmingen er at når en bedrift skal oppfylle krav fra flere standarder, er det lettere å strukturere sitt styringssystem og til og med selve revisjonene vil være lettere å gjennomføre.

ISO 44001:2017 gjelder for private og offentlige organisasjoner av alle størrelser, fra store multinasjonale selskaper og statlige organisasjoner, til ideelle organisasjoner og mikro-/småbedrifter.

Anvendelse av ISO 44001:2017 kan foregå på flere ulike nivåer, for eksempel

  • En enkelt søknad (inkludert operativ enhet, operativ avdeling, enkeltprosjekt eller program, fusjoner og oppkjøp).
  • Et individuelt forhold (inkludert en-til-en-forhold, allianse, partnerskap, bedriftskunder, joint venture);
  • Flere identifiserte forretningsrelasjoner (inkludert flere partnerallianser, utvidede bedriftsordninger og ende-til-ende forsyningskjeder).
  • Fullt organisasjonsomfattende samarbeid for alle identifiserte relasjonstyper.

ISO 44001 – Standard for samarbeidende forretningsrelasjoner
ISO 44001 og de andre standardene i 44000-serien er basert på tolv prinsipper for vellykket styring og styring av samarbeidende forretningsrelasjoner.
Standarden hjelper bedrifter med å identifisere, forberede, implementere og forbedre forretningsrelasjoner i samarbeid.

Omfanget av vår akkreditering

Via SWEDACs akkrediteringsregister kan du lese om hvilke omfang (næringer) vi i dag er akkreditert for.

Vi tar løpende beslutninger om vi skal utvide akkrediteringen vår med flere bransjeområder. Derfor ønsker vi velkommen til å kontakte oss selv om akkurat ditt område mangler fra den gjeldende listen.

Behøver dere hjelp med sertifisering?

Med A3CERT blir sertifiseringen enkel og lønnsom. Når du kontakter oss får du alltid svar på dine spørsmål. Vi tilbyr kompetent og effektiv hjelp med sertifisering, uavhengig av bransje, type virksomhet og hvor i sertifiseringssyklusen du befinner deg nå.
Kontakt oss for et tilbud og mer informasjon.