ISO 44001 är en standard för affärsrelationer i samverkan

ISO 44001 började utvecklas under 90-talet i Storbritannien och 2017 antogs standarden som en ISO standard under namnet ISO 44001:2017.

För att harmonisera ledningssystemstandarderna har ISO 44001 använt HLS (High Level Structure, i princip att olika standarder har samma kapitelindelning).
Fördelen med detta tillvägagångssätt är att när ett företag skall uppfylla krav ifrån flera standarder så är det lättare att strukturera sitt ledningssystem och även själva revisionerna blir enklare att genomföra.

ISO 44001: 2017 är tillämplig på privata och offentliga organisationer av alla storlekar, från stora multinationella företag och statliga organisationer, till ideella organisationer och mikro / småföretag.

Tillämpning av ISO 44001:2017 kan ske på flera olika nivåer, till exempel

  • En enda ansökan (inklusive operativ enhet, operativ avdelning, enskilt projekt eller program, sammanslagningar och förvärv).
  • Ett individuellt förhållande (inklusive en-till-en-relationer, allians, partnerskap, företagskunder, joint venture);
  • Flera identifierade affärsrelationer (inklusive flera partnerallianser, utvidgade företagsarrangemang och heltäckande leveranskedjor).
  • Fullständig samverkan för hela organisationen för alla identifierade relationstyper.

ISO 44001 – Standard för affärsrelationer i samverkan
ISO 44001 och de andra standarderna i serien 44000 bygger på tolv principer för framgångsrik ledning och styrning av affärsrelationer i samverkan.
Standarden hjälper företag att identifiera, förbereda, genomföra och förbättra affärsrelationer i samverkan.

Omfattning för vår ackreditering

Ni kan via SWEDAC’s ackrediterings-register läsa om vilka omfattningar (branscher) som vi i nuläget är ackrediterade för.

Vi tar löpande beslut huruvida vi skall utöka vår ackreditering med ytterligare branschområden. Därför ser vi positivt på att ni kontaktar oss även om just ert område skulle saknas i den nuvarande förteckningen.

Behöver ni hjälp med certifiering?

Med A3CERT blir certifiering enkelt och lönsamt. När du kontaktar oss får du alltid svar på dina frågor. Vi erbjuder kompetent och effektiv hjälp med certifiering, oavsett bransch, typ av verksamhet och var i certifieringscykeln ni just nu befinner er.
Kontakta oss för offert och mer information.