EN 15085 - Svetsning av järnvägsfordon och komponenter

A3CERT är först i Norden med att bli ackrediterade för EN 15085-2:2020. Övergången till nya standarden kommer ske löpande.

EN 15085-2 finns nu i en ny utgåva: EN 15085-2:2020.

A3CERT är godkända som certifieringsorgan enligt ”Tyska listan” ECWRV ONLINE-REGISTER EN 15085
(European Comittee for Welding of Railway Vehichles)

Det finns fyra olika nivåer man kan bli certifierad emot:

CL1: Omfattande krav (t.ex. bromsar, boogier)
CL2: Normala krav
CL3: Enkla krav
CL4: Företag utan egen tillverkning (men med konstruktion, inköp, sammansättning eller försäljning) (Obs! Försvinner i och med EN 15085-2:2020)

Standarden heter EN 15085 vilket innebär att den är en europeisk standard, där EN står för european norm. ISO 15085 finns ej då den inte har godkänts av internationella ISO.

Kontakta oss för att få veta mer eller gör en offertförfrågan.

A3CERT är ackrediterade av SWEDAC att utföra certifieringar mot standarden EN 15085-2:2007 – Svetsning av järnvägsfordon och komponenter.

Standarden beskriver hur tågsvetsning och svetsreparationer av tåg skall gå till och hänvisar en hel del till standarden ISO 3834.

Några nyheter

- CL 4 försvinner, CL1, CL 2 och CL 3 finns kvar.
-Certification level heter nu classification level,
- Företag kan vara certifierade för en eller flera av Design (D), Production (P), Maintenance (M) och Supply (S).
- Förtydligade krav för svetsansvariga, med bland annat nivåer och vad som skall dokumenteras av externa svetsansvariga
- Nytt krav i punkt 6 - Manufacturer’s declaration of the welding activities and organization

Omfattning för vår ackreditering

Ni kan via SWEDAC’s ackrediterings-register läsa om vilka omfattningar (branscher) som vi i nuläget är ackrediterade för.

Vi tar löpande beslut huruvida vi skall utöka vår ackreditering med ytterligare branschområden. Därför ser vi positivt på att ni kontaktar oss även om just ert område skulle saknas i den nuvarande förteckningen.

Behöver ni hjälp med certifiering?

Med A3CERT blir certifiering enkelt och lönsamt. När du kontaktar oss får du alltid svar på dina frågor. Vi erbjuder kompetent och effektiv hjälp med certifiering, oavsett bransch, typ av verksamhet och var i certifieringscykeln ni just nu befinner er.
Kontakta oss för offert och mer information.