inspector 1

Omfattning för vår ackreditering

Ni kan via SWEDAC’s ackrediterings-register läsa om vilka omfattningar (branscher) som vi i nuläget är ackrediterade för.

Vi tar löpande beslut huruvida vi skall utöka vår ackreditering med ytterligare branschområden. Därför ser vi positivt på att ni kontaktar oss även om just ert område skulle saknas i den nuvarande förteckningen.

Klagomål och överklagande

Fullständigt oberoende är ett grundkrav för oss som ackrediterat certifieringsorgan. Vi strävar också efter att ständigt utveckla och förbättra vår egen arbetsprocess. Återkoppling, klagomål och överklaganden är en viktig del i detta arbete, och något vi hanterar med stor respekt och noggrannhet. Vi får väldigt mycket positiv återkoppling ifrån våra kunder.

Men om ni av någon anledning skulle vara missnöjd med våra tjänster så vill vi absolut att ni återkopplar detta till oss.

Vi delar in den negativa återkopplingen i tre typer.

  • Klagomål – för allvarliga brister, något som ni vill att vi skall utreda formellt – fyll i formuläret nedan
  • Överklagande – när ni är missnöjda med något beslut vi fattat, t ex ett certifieringsbeslut eller suspendering av certifikat – fyll i formuläret nedan
  • Missnöje – Om ni är missnöjda med någon del av våra tjänster (men att ni inte anser att det är allvarligt) så föredrar vi att ni kontaktar oss direkt på kontoret via telefon eller meddelande – kontakta oss.

För klagomål och överklaganden kommer vår VD och kvalitetschef att utreda grunden till klagomålet/överklagandet och föreslå en lämplig åtgärd. Om ni inte är nöjda med den åtgärd vi föreslår och väljer att inte acceptera den remitteras er frågeställning till den Rådgivande Nämnden. Rådgivande Nämnden kommer då som en oberoende, tredje part att kontakta er för ytterligare utredning, och därefter föreslå en åtgärd.

För att säkerställa opartisk hantering av klagomål och överklaganden finns också möjligheten att ta direkt kontakt med den Rådgivande Nämnden. Kontakta vår kvalitetschef Cecilia Fransson så hjälper hon er med kontaktuppgifter dit.

Kundklagomål/Överklagande gentemot AAA Certification AB