ISO 3834 - Svetsning

Vi på A3CERT är er kompletta leverantör av certifiering mot ISO 3834-2, -3 och -4. ISO 3834 är tillika en delmängd för att bli certifierad mot EN 1090-1 (Bärverksdelar i stål och aluminium) som ersätter de tidigare byggreglerna i Sverige.

ISO 3834 serien behandlar Kvalitetskrav för smältning av metalliska material.

Del 1: Kriterier för val av tillämpliga material.
Del 2: Utförandestandard med Omfattande kvalitetskrav
Del 3: Utförandestandard med Normala kvalitetskrav
Del 4: Utförandestandard med Enkla kvalitetskrav

 

A3CERT är det enda svenska organet som under ackreditering i Sverige kan erbjuda certifieringstjänster mot ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
EN 1090-1, ISO 3834, EN 15085-2 samt godkända av ERA-European Railway Agency för samtliga delar av ECM – entities in charge of maintenance.
Kontakta oss för att få veta mer eller gör en offertförfrågan.

Tidigare VD Leif Strand och nuvarande VD Evert Larsson var med redan vid första certifieringen i Sverige 1997 mot EN 729-2.
Vi har många mycket kompetenta svetsexperter knutna till våra revisionsteam.

Vi certifierar mot alla typer av svetsverksamhet från kärnkraftsrelaterat, tryckkärlstillverkare, byggstål och svetsade artiklar inom industrin.

A3CERT är det certifieringsorgan med längst erfarenhet i Sverige av ISO 3834 samt föregångaren EN 729 och vår ackreditering innehåller inga beränsningar. Idag har vi certifierat över 300 företag mot ISO 3834.

Omfattning för vår ackreditering

Ni kan via SWEDAC’s ackrediterings-register läsa om vilka omfattningar (branscher) som vi i nuläget är ackrediterade för.

Vi tar löpande beslut huruvida vi skall utöka vår ackreditering med ytterligare branschområden. Därför ser vi positivt på att ni kontaktar oss även om just ert område skulle saknas i den nuvarande förteckningen.

Behöver ni hjälp med certifiering?

Med A3CERT blir certifiering enkelt och lönsamt. När du kontaktar oss får du alltid svar på dina frågor. Vi erbjuder kompetent och effektiv hjälp med certifiering, oavsett bransch, typ av verksamhet och var i certifieringscykeln ni just nu befinner er.
Kontakta oss för offert och mer information.