LASTBÄRANDE STÅL OCH ALUMINIUMSTRUKTURER FÖR UK (STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND)

När BREXIT blev verklighet den 1 januari 2021 – så ändrades reglerna för många företag – som bedriver handel över brittiska gränser.

A3CERT är stolta över att presentera kostnadseffektiva lösningar för kunder som exporterar stål- och aluminiumkonstruktioner till den brittiska marknaden, Storbritannien och Nordirland samt från Storbritannien till EU.

Detta möjliggörs genom ett partnerskapsavtal mellan A3CERT och TWI Certification Ltd (TWI CL). Avtalet undertecknades 15 december 2020 och gör det möjligt för kunder till A3CERT med EN 1090 godkännande att få en snabb, enkel och kostnadseffektiv väg för att fortsätta exportera produkter till Storbritannien.

Frågor och svar

Vi har redan ett godkännande EN 1090 för den Europeiska marknaden. Varför kan vi inte fortsätta som tidigare och leverera våra produkter också till Storbritannien?

När BREXIT träder i kraft skyddar EU och Storbritannien sina egna marknader.
Från och med den 1 januari 2021 – 31 december 2021 kan europeiska marknader fortsätta att exportera till Storbritannien med sitt EU-certifikat för fabriksproduktionskontroll för CE-märkning av produkter. Efter denna punkt kan det dock vara nödvändigt att ha ett UKCA-märke för att exportera till Storbritannien. Som ett resultat kan godkännandet att leverera till Storbritannien behöva beviljas av ett godkänt organ (brittisk version av ett anmält organ) och för att kunna leverera till EU är ett anmält organ i EU nödvändigt.

Vad betyder samarbetet (mellan A3CERT och TWI CL)?

A3CERT och TWI CL erkänner varandras kompetens och kunskap inom detta område. A3CERT fortsätter med regelbundna utvärderingar av er som företag, att ni fortsätter att uppfylla kraven i EN 1090-1. UKCA-godkännandet kommer att utfärdas av TWI CL när de har granskat och godkänt bedömnings-rapporterna ifrån A3CERT. Formellt har ni ett avtal med TWI CL för att kunna utfärda certifikatet och även ett avtal med oss att ni samtycker till att A3CERT kan dela era uppgifter (t ex bedömningsrapporter för ert företag) med TWI CL.

Varför är denna lösning bra/vad är alternativet?

Ert nuvarande godkännande för EN 1090-1 är förmodligen inte tillräckligt för att exportera till Storbritannien efter Dec 2021, och därför behöver ni ett separat godkännande och bedömning för det. Om ni ansöker om det separat skulle det leda till fördubblade certifieringskostnader och ansträngning för er.

Vad kostar denna lösning?

TWI CL och A3CERT har kommit överens om att vi vill erbjuda detta som en tjänst till er på en mycket konkurrenskraftig nivå (enbart kostnadstäckning).
Kunder som vill använda den här tjänsten kommer att debiteras en årlig avgift. För 2021 blir priset £350 och debiteras av TWI CL.

Hur går jag vidare?

Om du vill gå vidare med detta eller har ytterligare frågor – kontakta Evert Larsson direkt via e-mail eller via telefon 070 768 91 80.

Om mitt företag är baserat i Storbritannien och vi vill leverera till EU – hur går vi vidare?

Förutsatt att ni är godkänd av TWI CL, så kan ni utnyttja partnerskapet i motsatt riktning. Om ni är befintlig kund hos TWI CL, och vill exportera till EU, kontakta dem direkt för rådgivning. Du kan begära en offert ifrån A3CERT här.

Om du vill veta mer om EN 1090-1 certifiering, gå till vår sida för EN 1090-1.

Vår mångåriga erfarenhet och vår kompetens inom området ligger naturligtvis till grund för godkännandet som har godkännandenummer 2296 inom EU.

Idag är fler än 200 företag certifierade mot EN 1090-1 av A3CERT i Sverige.
Vi har även certiferat bolag i Norge, Danmark, Kina, Tyskland, Polen med flera. Kontakta oss gärna för mer information.

Omfattning för vår ackreditering

Ni kan via SWEDAC’s ackrediterings-register läsa om vilka omfattningar (branscher) som vi i nuläget är ackrediterade för.

Vi tar löpande beslut huruvida vi skall utöka vår ackreditering med ytterligare branschområden. Därför ser vi positivt på att ni kontaktar oss även om just ert område skulle saknas i den nuvarande förteckningen.

Behöver ni hjälp med certifiering?

Med A3CERT blir certifiering enkelt och lönsamt. När du kontaktar oss får du alltid svar på dina frågor. Vi erbjuder kompetent och effektiv hjälp med certifiering, oavsett bransch, typ av verksamhet och var i certifieringscykeln ni just nu befinner er.
Kontakta oss för offert och mer information.