ISO 27001 - Informationssäkerhet

ISO 27001 är en internationell kravstandard för informationssäkerhet.
Som ackrediterat certifieringsorgan hjälper vi er att granska och förbättra ert ledningssystem för informationssäkerhet och sedan utfärda certifikatet.

Standarden innefattar skydd såväl mot uppsåtliga skador som oavsiktliga förluster och skador på informationstillgångar, såsom t ex finansiell information, företagshemligheter (patent m m), personliga data samt data som ni har tillgång till via tredje part.
Även tillgänglighetsåtgärder omfattas – syftet är att medarbetare och kunder ska ha kontrollerad tillgång till korrekt information medan obehöriga inte ska ges möjlighet att komma åt och se eller förvanska den. På samma sätt som för kvalitet och miljö är det systematik som krävs, såväl i operativa processer som i strategisk planering och uppföljning.

Fördelar med certifiering enligt ISO 27001

Om ni certifierar av ert ledningssystem kan ni åstadkomma ett ökat förtroende ifrån intressenter, kunder, medarbetare, ägare och tredjepart ökad trygghet gentemot förlust eller att viktig information kommer i orätta händer (information klassas som en allt väsentligare tillgång inom många företag) minskad risk för skada kopplad till företagets rykte eller varumärke – varumärkesrisk är en av dem mest allvarliga riskerna för många företag idag

Dataskyddsförordningen (GDPR) – som trädde i kraft 25 Maj 2018 – utgör en delmängd av det som ett företag behöver arbeta med inom informations-säkerhetsområdet. Kraven i ISO 27001 går utöver dessa eftersom standarden omfattar samtliga informationstillgångar och inte enbart personuppgifter.

Välkommen med din offertförfrågan till oss eller kontakta oss om du har några frågor!

ISO 27001 – Informationssäkerhet
Ett ledningssystem för informations-säkerhet ger er en trygghet att ni identifierat känslig information och kontinuerligt säkrar att den är fortsatt skyddad.
Arbetssättet omfattar personal, processer och IT system genom en riskhanteringsprocess.
Metodiken hjälper företag av alla storlekar att skydda sina viktiga data.

Omfattning för vår ackreditering

Ni kan via SWEDAC’s ackrediterings-register läsa om vilka omfattningar (branscher) som vi i nuläget är ackrediterade för.

Vi tar löpande beslut huruvida vi skall utöka vår ackreditering med ytterligare branschområden. Därför ser vi positivt på att ni kontaktar oss även om just ert område skulle saknas i den nuvarande förteckningen.

Behöver ni hjälp med certifiering?

Med A3CERT blir certifiering enkelt och lönsamt. När du kontaktar oss får du alltid svar på dina frågor. Vi erbjuder kompetent och effektiv hjälp med certifiering, oavsett bransch, typ av verksamhet och var i certifieringscykeln ni just nu befinner er.
Kontakta oss för offert och mer information.