bg video

Omfattning för vår ackreditering

Ni kan via SWEDAC’s ackrediterings-register läsa om vilka omfattningar (branscher) som vi i nuläget är ackrediterade för.

Vi tar löpande beslut huruvida vi skall utöka vår ackreditering med ytterligare branschområden. Därför ser vi positivt på att ni kontaktar oss även om just ert område skulle saknas i den nuvarande förteckningen.

Uttalande om certifiering

Kunden skall tillsammans med referenser till A3CERT endast marknadsföra certifieringar som är giltiga och som utfärdats av A3CERT.

Användning av certifieringsmärke/logo​

Certifikat/intyg som utfärdas till kunden bär ackrediteringsmyndighetens logo. Kunden äger rätt att kopiera och distribuera kompletta kopior av certifieringshandlingar. Om certifieringsordningen anger villkor för hur en certifiering får kommuniceras av kunden skall dessa efterföljas av kunden, A3CERT informerar vid dessa tillfällen.

Kunden äger rätt att visa sin certifieringsstatus med certifikatet och tillhörande certifieringsmärke(n) på t.ex. firmapapper och reklamlitteratur. Tryckoriginal tillsammans med instruktioner för reproduktion och användning av certifikat och certifieringsmärke(n) erhålls.

A3CERT är skyldig att kontrollera användandet av certifieringsmärke och ackrediteringslogo, där de väsentliga punkterna är:

  • Logon skall reproduceras i sin helhet, inklusive alla “gränslinjer”, i godtagbar storlek och färg
  • Logon skall användas för att visa att godkännandet avser kundens processer och inte de(n) produkt(er) eller tjänster som företaget tillhandahåller
  • Logon skall inte användas på ett sådant sätt att det ger en missvisande bild av den tilldelade certifieringen
  • Laboratorierapporter, produkter eller produkters förpackningar får inte förses med märke eller logo

Uttalande om certifiering på produktförpackning​

På produktförpackning, eller i åtföljande information, får uttalande om att verksamheten omfattas av ett certifierat ledningssystem göras.

Det får dock inte antydas att själva produkten, processen eller tjänsten är certifierad. I uttalandet ska framgå:

  • Identifiering av det certifierade företaget (t.ex. varumärke eller namn)
  • Vilken typ av ledningssystem certifieringen gäller (t.ex. kvalitet, miljö) och tillämplig standard
  • Att A3CERT har utställt certifikatet

Välj rätt certifieringsorgan
– Byt till A3cert

Med A3CERT blir certifiering enkelt och lönsamt. När du kontaktar oss får du alltid svar på dina frågor. Vi erbjuder kompetent och effektiv hjälp med certifiering, oavsett bransch, typ av verksamhet och var i certifieringscykeln ni just nu befinner er. Kontakta oss för offert och mer information.