ECM – Certifiering av underhållsansvarig enhet

ECM – certifiering av underhållsansvarig enhet
(Entity in Charge of Maintenance)

Underhållsansvarig enhet eller Entity in Charge of Maintenance (ECM) är den organisation som ansvarar för ett järnvägsfordons underhåll. Alla järnvägsfordon måste ha en utsedd ECM, och ansvarar ni som ECM för underhåll av godsvagnar måste ni också vara certifierade. A3CERT är Nordens enda ackrediterade certifieringsorgan för just ECM-certifikat.

ECM, Entity in Charge of Maintenance, eller underhållsansvarig enhet på svenska, är alltså ett begrepp för den organisation eller det företag som ansvarar för ett järnvägsfordons underhåll. De underhållsansvariga enheterna registreras i det nationella fordonsregistret (NVR). Alla järnvägsfordon, både personvagnar och godsvagnar, ska ha en utsedd ECM. Sedan maj 2013 är det också ett lagstadgat krav att en ECM som ansvarar för underhåll av godsvagnar också ska vara certifierad.

Vem behöver certifiera sig som entity in charge of maintenance (ECM)?

För att ett järnvägsfordon (personvagn eller godsvagn) ska få tas i bruk måste en underhållsansvarig enhet (ECM) som ansvarar för att fordonet är i säkert skick ha utsetts. Ett järnvägsföretag som till exempel använder leasade personvagnar är alltså skyldigt att se till att det finns en ECM registrerad för vagnarna i det nationella fordonsregistret, annars får vagnarna inte tas i bruk. (Enda undantagen från denna regel är godsvagnar som används med eget gods på egen infrastruktur, samt vagnar som används i museal verksamhet.) Varje fordonsinnehavare är skyldig att uppdatera det nationella fordonsregistret med information om vem som är ECM för respektive järnvägsfordon.

När det gäller just godsvagnar finns också ett lagstadgat krav att varje ECM ska vara certifierad av ett godkänt organ. Syftet med ECM-certifieringen är att säkerställa att enheten som ansvarar för underhållet har ett godkänt underhållsstyrningssystem, uppfyller kraven i EU-förordningen 445/2011 samt kan garantera att de godsvagnar enheten ansvarar för är i säkert skick. Som järnvägsföretag väljer ni om ni vill certifiera er själva som ECM eller om ni vill anlita en extern, certifierad part.

Är ni ECM för andra järnvägsfordon än godsvagnar behöver ha ett ECM-certifikat.

EU har beslutat om vissa justeringar t ex 6 månaders förlängd giltighet för vissa ECM certifikat, se EU-förordning 780/2020.

Kontakta oss för att få veta mer eller gör en offertförfrågan.

A3CERT är det enda certifieringsorganet i hela Norden som är godkänd av ERA (European Railway Agency) för certifiering av enheter som ansvarar för underhåll av tågvagnar (ECM).
Ett ECM-certifikat utfärdat av oss enligt förordningen och järnvägslagen är giltigt för hela EU:s järnvägsnät.

Viktiga EU förordningar:
445/2011 certification of ECM
(EU) 2019/779 (ny, i kraft 2020)

Kompletterande info:
ECM – Transportstyrelsen

Nyhet - Ny ECM förordning

EU-kommissionen har publicerat en ny förordning (EU) 2019/779 (se länk nedan) som har ersatt (EU 445/2011) för underhåll av järnvägsfordon i Europa. Den nya förordningen trädde i kraft 16 juni 2020. Kravet nu är att samtliga fordon som omfattas av säkerhetsdirektivet ha ett underhållssystem som uppfyller kraven i bilaga II i (EU) 2019/779 (tidigare gällde kravet på certifierad ECM enbart godsvagnar). Grundkravet är att dessa fordon skall ha en certifierad underhållsansvarig enhet (ECM).

Omfattning för vår ackreditering

Ni kan via SWEDAC’s ackrediterings-register läsa om vilka omfattningar (branscher) som vi i nuläget är ackrediterade för.

Vi tar löpande beslut huruvida vi skall utöka vår ackreditering med ytterligare branschområden. Därför ser vi positivt på att ni kontaktar oss även om just ert område skulle saknas i den nuvarande förteckningen.

Behöver ni hjälp med certifiering?

Med A3CERT blir certifiering enkelt och lönsamt. När du kontaktar oss får du alltid svar på dina frågor. Vi erbjuder kompetent och effektiv hjälp med certifiering, oavsett bransch, typ av verksamhet och var i certifieringscykeln ni just nu befinner er.
Kontakta oss för offert och mer information.