ECM – Sertifisering av vedlikeholdsenhet

ECM – Sertifisering av vedlikeholdsenhet
(Entity in Charge of Maintenance)

Vedlikeholdsenhet eller enhet i ladning av vedlikehold (ECM) er organisasjonen som er ansvarlig for vedlikehold av et jernbanekjøretøy. Alle jernbanekjøretøyer skal ha en utpekt ECM, og som ECM er du ansvarlig for vedlikehold av godsvogner, du må også være sertifisert. A3CERT er Nordens eneste akkrediterte sertifiseringsorgan for ECM-sertifikater.

ECM, Entity in Charge of Maintenance, eller vedlikeholdsansvarlig enhet, et konsept for organisasjonen eller selskapet som er ansvarlig for vedlikehold av et jernbanekjøretøy. Enhetene som er ansvarlige for vedlikehold er registrert i Nasjonalt kjøretøyregister (NVR). Alle jernbanekjøretøyer, både personvogner og godsvogner, må ha en utpekt ECM. Siden mai 2013 er det også et lovpålagt krav at en ECM som er ansvarlig for vedlikehold av godsvogner også må være sertifisert.

Hvem trenger å sertifisere som enhet i vedlikeholdsgebyr (ECM)?

For at et jernbanekjøretøy (personbil eller godsvogn) skal tas i bruk, må en vedlikeholdsenhet (ECM) som er ansvarlig for at kjøretøyet er i sikker tilstand være valgt. Et jernbaneselskap, som for eksempel bruker leide personbiler, er derfor forpliktet til å sørge for at det er registrert en ECM for vognene i Nasjonalt kjøretøyregister, ellers kan ikke vognene tas i bruk. (De eneste unntakene fra denne regelen er godsvogner som brukes med egne varer på egen infrastruktur, samt vogner som brukes i museumsdriften) Hver kjøretøyeier ​​må oppdatere det nasjonale kjøretøyregisteret med informasjon om hvem som er ECM for hvert jernbanekjøretøy.

Når det gjelder spesifikke vogner, er det også et lovpålagt krav at hver ECM må være sertifisert av et godkänt organ. Formålet med ECM-sertifisering er å sikre at enheten som er ansvarlig for vedlikehold har et godkjent vedlikeholdsstyringssystem, oppfyller kravene i EU-regel 445/2011 og kan garantere at godsvognene enheten er ansvarlig for er i sikker tilstand. Som jernbaneselskap velger du om du vil sertifisere deg som ECM eller om du vil ansette en ekstern, sertifisert part.

Hvis du er en ECM for andre jernbanevogner enn godsvogner, trenger du et ECM-sertifikat.

EU har bestemt seg for visse justeringer, for eksempel 6 måneders utvidet gyldighet for visse ECM-sertifikater, se EU-forordning 780/2020.

Kontakt oss for å finne ut mer eller sende et tilbud.

A3CERT er det eneste sertifiserings-organet i hele Norden som er – godkjent fra ERA – European Railway Agency for sertifisering av enheter som er ansvarlige for vedlikehold av jernbanekjøretøy (ECM).
Et ECM-sertifikat utstedt av oss i henhold til forordningen og jernbaneloven er gyldig for hele EUs jernbanenett.

Viktige EU-forskrifter:
445/2011 sertifisering av ECM
(EU) 2019/779 (nytt, effektivt 2020)

Tilleggsinformasjon:
ECM – Transportstyrelsen

Nytt - Ny ECM-forodning

EU-kommisjonen har publisert en forordning (EU) 2019/779 (se lenke nedenfor) som har erstatt (EU 445/2011) for vedlikehold av jernbanekjøretøyer i Europa. Den nye forskriften trådte i kraft 16. juni 2020. Kravet er nå at alle kjøretøy som omfattes av sikkerhetsdirektivet, har et vedlikeholdssystem som oppfyller kravene i vedlegg II til (EU) 2019/779 (tidligere var kravet om en sertifisert ECM bare brukt på godsvogner). Det grunnleggende kravet er at disse kjøretøyene må ha en sertifisert enhet for vedlikeholdsansvarlig (ECM).

Omfanget av vår akkreditering

Via SWEDACs akkrediteringsregister kan du lese om hvilke omfang (næringer) vi i dag er akkreditert for.

Vi tar løpende beslutninger om vi skal utvide akkrediteringen vår med flere bransjeområder. Derfor ønsker vi velkommen til å kontakte oss selv om akkurat ditt område mangler fra den gjeldende listen.

Behøver dere hjelp med sertifisering?

Med A3CERT blir sertifiseringen enkel og lønnsom. Når du kontakter oss får du alltid svar på dine spørsmål. Vi tilbyr kompetent og effektiv hjelp med sertifisering, uavhengig av bransje, type virksomhet og hvor i sertifiseringssyklusen du befinner deg nå.
Kontakt oss for et tilbud og mer informasjon.