ISO 14001 - ISO Sertifikasjon av miljøstyringssystemer

ISO 14001 er en internasjonal standard for miljøsertifisering. Standarden er egnet for alle selskaper og organisasjoner som ønsker å effektivisere driften og redusere miljøpåvirkningen. Som et akkreditert sertifiseringsorgan hjelper vi deg med å gjennomgå og forbedre miljøstyringssystemet ditt og deretter utstede sertifikatet.

Fordeler av miljøsertifikasjon av dine operasjoner i henhold til ISO 14001

Strategisk og dedikert miljøarbeid gir mange fordeler. Når du jobber for å finne mer bærekraftige og ressurseffektive løsninger, blir du også mer lønnsom.

 • Spar tid og penger – du effektiviserer bruken av råvarer, materialer og energi, samtidig som du reduserer mengden avfall du skal håndtere.
 • Øk konkurransekraften – mange kunder stiller miljøsertifisering ISO 14001 som krav i forretningsavtaler og anskaffelser.
 • Styrke merkevaren din – sertifikatet betyr velvilje og tydelige markedsfordeler, både i Sverige og internasjonalt.
 • Lag tryggere rutiner for risikostyring – med ISO 14001 jobber du systematisk og proaktivt.
 • Styrke dine ansatte – du øker de ansattes miljøkompetanse og får dem til å delta i det pågående utviklingsarbeidet ditt, noe som også øker motivasjonen deres.
  Miljøsertifisering ISO 14001 hjelper deg med å redusere din negative miljøpåvirkning og finne mer bærekraftige og kostnadseffektive løsninger – samtidig som du styrker merkevaren og konkurranseevnen.

Trinn for trinn fra miljøpolitikk til sertifisert miljøstyringssystem – ISO 14001

Kanskje har du allerede en miljøpolitikk? ISO 14001 kan hjelpe deg med å effektivisere miljøarbeidet ditt ytterligere og redusere miljøbelastningen enda mer. ISO 14001 standarden kan brukes på alle typer virksomheter, uavhengig av bransje og størrelse.

 1. Utvikle en miljøpolitikk som inkluderer for eksempel:
  – en redegjørelse for hvordan virksomheten din må overholde lovgivningen
  – informasjon om kontinuerlige forbedringer
  – identifisere viktige miljøaspekter ved virksomheten din.
 2. Sett dine miljømål, og lag en plan for hvordan du skal oppnå dem.
 3. Implementere ditt miljøstyringssystem, trene de ansatte og dokumenter arbeidet.
 4. Gjør en miljørevisjon.
 5. Sertifisering i henhold til ISO 14001.

Miljøpolitikken er dermed en god start, men for å bli sertifisert i henhold til ISO 14001 trenger du et omfattende miljøstyringssystem med policyer og rutiner for hvordan du kan fortsette å utvikle virksomheten din på en miljømessig bærekraftig måte.

Du lager ditt miljøstyringssystem selv eller i samarbeid med en ekstern konsulent. SISs (Swedish Standards Institue) nettsted inneholder kravdokumenter, sjekklister og tips om opplæring og manualer som kan være nyttige.

Ved revisjon hjelper vi som et akkreditert sertifiseringsfirma deg til å gjennomgå miljøstyringssystemet ditt basert på kravene i ISO 14001. Skulle vi finne mangler etter miljørevisjonen, vil du få en liste over hva som må utbedres.

Sertifikatet utstedes når tilsynet er godkjent og fullført. Vi hjelper deg deretter med årlige utviklingsbesøk, og hvert tredje år gjøres en resertifisering. Vi ser sammen for eventuelle mangler og tiltak, slik at et nytt sertifikat kan utstedes i god tid før det gamle.

Ønsker du hjelp med ISO 14001-sertifisering eller fornyelse av ditt ISO 14001-sertifikat?

Ønsker du å sertifisere din bedrift i henhold til ISO 14001?
Vi hjelper deg med informasjonen du trenger og en prisoppgave.

Trenger du å fornye ditt eksisterende miljøsertifikat? Vi kan overta sertifikatet ditt og hjelpe deg når som helst i løpet av sertifiseringssyklusen.
Kontakt oss for mer informasjon.

ISO 14000 – standard miljøserien
ISO 14000 standardserien inneholder omtrent 20 standarder og andre dokumenter som hjelper organisasjoner med å bygge og utføre systematisk miljøarbeid.
ISO 14001 er et kravdokument for sertifisering av miljøstyringssystemer.

Omfanget av vår akkreditering

Via SWEDACs akkrediteringsregister kan du lese om hvilke omfang (næringer) vi i dag er akkreditert for.

Vi tar løpende beslutninger om vi skal utvide akkrediteringen vår med flere bransjeområder. Derfor ønsker vi velkommen til å kontakte oss selv om akkurat ditt område mangler fra den gjeldende listen.

Behøver dere hjelp med sertifisering?

Med A3CERT blir sertifiseringen enkel og lønnsom. Når du kontakter oss får du alltid svar på dine spørsmål. Vi tilbyr kompetent og effektiv hjelp med sertifisering, uavhengig av bransje, type virksomhet og hvor i sertifiseringssyklusen du befinner deg nå.
Kontakt oss for et tilbud og mer informasjon.