ISO 18295 – Contact Center

SS-EN ISO 18295-1:2017
Kundekontaktsentre – Del 1: Krav til kundekontaktsentre
SS-EN ISO 18295-2:2017
Kundekontaktsenter – Del 2: Krav til kunder som bruker kundekontaktsentertjenester

ISO 18295 har som mål å forbedre tjenestekvaliteten og bidrar til å tydeliggjøre forventninger til kunder og ansatte. Det muliggjør ytelsesstyring og fremmer fornøyde kunder og kunder. Denne standarden er ment å brukes for alle typer kundeinteraksjoner med et kundekontaktsenter.

ISO 18295 består av to deler.

ISO 18295-1 beskriver kravene til både intern og ekstern kundekontaktsenter. Den behandler noen
produkt- og tjenestespørsmål som forblir kundens ansvar, og ikke kundekontaktsenteret.

ISO 18295-2 spesifiserer kravene til oppdragsgiver som har gitt oppdraget til kundekontaktsenter (internt og/eller eksternt), har som mål å sikre at kundenes forventninger innfris på en enhetlig måte.

Implementering av krav fra ISO 18295–1 og ISO 18295–2 skaper verdi for kunder, klienter,
ansatte og kundekontaktsentre gjennom forbedring og strømlinjeformet service og forholdet mellom
kunde- og kundekontaktsenteret, som muliggjør levering av en kundeopplevelse av høy kvalitet på vegne av kunden.

ISO 18295
ISO 18295 er en ny standard beregnet på kontaktsentre og deres interessenter.
Det handler om å forbedre opplevelsen for kunden, sluttbrukeren som har et spørsmål. Standarden beskriver hovedsakelig «hva» og ikke «hvordan». Det er derfor ikke en bok med detaljerte regler, men beskriver hva som må til for å få en utmerket kundekontakt. Hvordan dette legges opp er opp til organisasjonen selv, så lenge det kan påvises at det bidrar til utmerket kundekontakt.

Omfanget av vår akkreditering

Via SWEDACs akkrediteringsregister kan du lese om hvilke omfang (næringer) vi i dag er akkreditert for.

Vi tar løpende beslutninger om vi skal utvide akkrediteringen vår med flere bransjeområder. Derfor ønsker vi velkommen til å kontakte oss selv om akkurat ditt område mangler fra den gjeldende listen.

Behøver dere hjelp med sertifisering?

Med A3CERT blir sertifiseringen enkel og lønnsom. Når du kontakter oss får du alltid svar på dine spørsmål. Vi tilbyr kompetent og effektiv hjelp med sertifisering, uavhengig av bransje, type virksomhet og hvor i sertifiseringssyklusen du befinner deg nå.
Kontakt oss for et tilbud og mer informasjon.