Strøm

august 12, 2022

Påvirkning på revisjoner Corona-viruset skal betraktes som en ekstraordinær hendelse i henhold i IAFs forskrifter. Dette betyr at vi som sertifiseringsorgan har mulighet til…