inspector 5

Omfanget av vår akkreditering

Via SWEDACs akkrediteringsregister kan du lese om hvilke omfang (næringer) vi i dag er akkreditert for.

Vi tar løpende beslutninger om vi skal utvide akkrediteringen vår med flere bransjeområder. Derfor ønsker vi velkommen til å kontakte oss selv om akkurat ditt område mangler fra den gjeldende listen.

Akkrediteringer

A3CERT er et av Sveriges ledende sertifiseringsorganerog vi er akkreditert av SWEDAC for å utstede sertifisering i henhold til følgende standarder og forskrifter:

ECM – Vedlikehold av jernbanekjøretøyer og komponenter – godkjenning fra ERA – European Railway Agency (ECM – Entity in Charge of Maintenance)

Hvorfor er akkreditasjon viktig?

Akkreditering betyr at et selskap har fått autorisasjon fra et akkrediteringsorgan (vanligvis SWEDAC i Sverige) til å utføre en viss oppgave. I praksis betyr dette at SWEDAC regelmessig gjennomgår vår ekspertise, rutiner og metoder, slik at du som kunder kan stole på at sertifiseringen vår er i samsvar med kvalitetskrav og at vi handler uavhengig.
Hvis du vil se mer informasjon om bransjer og standarder som vi er akkreditert for, kan du finne dem via denne lenken.

Vi ønsker å gjøre kundene våre oppmerksom på at det er organisasjoner som sertifiserer virksomheter selv om de ikke er akkreditert (såkalt «ikke-akkreditert sertifisering»).
Slik sertifisering har ikke den samme verdien i det hele tatt, da kvaliteten ikke er garantert.

Hvis du har spørsmål om revisjon og sertifisering, ikke nøl med å kontakte oss, vi svarer gjerne på spørsmålene dine. Generelt er det vanskelig å svare på hva en sertifisering koster, men la et tilbudsforespørsel her, så kommer vi tilbake.

Velg den rette sertifiseringsorgan
– Endre till A3cert

Med A3CERT blir sertifiseringen enkel og lønnsom. Når du kontakter oss får du alltid svar på dine spørsmål. Vi tilbyr kompetent og effektiv hjelp med sertifisering, uavhengig av bransje, type virksomhet og hvor i sertifiseringssyklusen du befinner deg nå. Kontakt oss for et tilbud og mer informasjon.