ISO 9001 – ISO Sertifisering av kvalitetsledelsesystem

ISO 9001 er en internasjonal standard for kvalitetssertifisering. Det passer alle selskaper og organisasjoner som vil effektivisere driften og få mer fornøyde kunder. Som et akkreditert sertifiseringsorgan hjelper vi deg med å gjennomgå og forbedre kvalitetsstyringssystemet for
ISO 9001 og deretter utstede sertifikatet.

Vil du jobbe smartere? Med et kvalitetsstyringssystem kan du lettere analysere og administrere både interne prosesser og kundens opplevelse av produktet ditt og merkevaren din. Med en effektiv organisasjon og en strukturert måte å jobbe sparer du dessuten både tid og penger. ISO 9001-sertifikatet er en erkjennelse av at du bevisst, systematisk og kundeorientert jobber for å utvikle og forbedre virksomheten din.

Et internasjonalt kvalitetsstempel med mange fordeler – ISO 9001

ISO 9001-standarden er verdens mest kjente kvalitetsstandard, godt etablert både i Sverige og i andre land. I utgangspunktet handler ISO 9001 om å kvalitetssikre produkter og/eller tjenester som virksomheten tilbyr med forbedringer, og standardens kravdokument er derfor et godt verktøy for alle virksomheter som ønsker å utvikle seg og jobbe smartere. En virksomhet som oppfyller kravene i ISO 9001 er produktiv og kostnadseffektiv, mottar færre klager og har mer fornøyde kunder. ISO-sertifisering spiller også en viktig rolle internt, da ansatte ofte føler større ansvar og tilfredshet i arbeidet når de aktivt deltar i kvalitetsforbedrende tiltak. Et sertifisert kvalitetsstyringssystem er også et stadig vanligere krav, både i store anskaffelser og i småbedriftsavtaler.

En kvalitetssertifisering etter ISO 9001 er en klok investering som hjelper deg å gjøre det du er god på enda bedre – samtidig styrker du din merkevare mot både kunder og leverandører

ISO 9001 – Hva kreves, og hvordan går en sertifikasjon?

Å implementere et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001 og sertifisere det kan føles som et stort prosjekt, men stort trenger ikke bety vanskelig eller komplisert. Du introduserer ganske enkelt rutiner for hvordan du kan sikre kontinuerlig utvikling og forbedring av virksomheten din.

Grovt sett innebærer prosessen – å skape et fungerende kvalitetsstyringssystem og bli sertifisert – følgende trinn:

  1. Etabler kvalitetspolicy, definer dine prosesser og rutiner, inkludert ansvar/roller og kompetansekrav.
  2. Implementer styringssystemet i din virksomhet
  3. Analyser og evaluer hvor effektive arbeidsmetodene dine er gjennom målinger og interne revisjoner – forbedre ditt kvalitetsstyringssystem ytterligere
  4. Ekstern revisjon
  5. Sertifisering for ISO 9001

Du gjør trinn 1-3 selv eller med støtte fra en konsulent. I vårt nettverk er det mange dyktige konsulenter som jobber i forskjellige bransjer rundt om i landet, vi gir gjerne kontaktinformasjon. Du kan også ha god hjelp fra SISs (Swedish Standards Institue) nettsted. Det finnes blant annet kravdokumenter, en sjekkliste, en nettguide og tips om trening og manualer. Opplæring/kunnskap i ISO 9001 anbefales.

Med en ISO 9001-revisjon hjelper vi som et akkreditert sertifiseringsorgan deg å gjennomgå ditt kvalitetsstyringssystem basert på kravene satt i ISO 9001. Vi ser blant annet på om rutinene dine er omfattende og om arbeidsmetodene du beskriver er godt etablert og implementert. Skulle vi finne noen mangler etter kvalitetsrevisjonen, vil du få en liste over hva som må løses.

Når ISO 9001-revisjonen er godkjent og gjennomført, utsteder vi ditt sertifikat for ISO 9001. Vi hjelper deg da med årlige utviklingsbesøk for fortsatt god utvikling og en opprettholdt høy kvalitet. Det gjøres også en re-sertifisering hvert tredje år. Vi ser sammen på mulige avvik og mangler slik at et nytt ISO 9001-sertifikat kan utstedes i god tid før det gamle utløper.

Trenger du hjelp med sertifisering og fornyelse av sertifikat I henhold til ISO 9001?

Vil du sertifisere selskapet ditt i henhold til ISO 9001 kvalitetsstandard? Kontakt oss så hjelper vi deg med den informasjonen du trenger eller ber om et pristilbud direkte.

På tide å fornye ditt eksisterende kvalitetssertifikat? Vi kan overta sertifikatet ditt fra det gjeldende sertifiseringsorganet og hjelpe deg videre når som helst i løpet av sertifiseringssyklusen. Kontakt oss for mer informasjon.

ISO 9000-standardserien for kvalitet
ISO 9000 standardserien inneholder krav og råd for det vi ofte kaller kvalitetssertifisering. Vi snakker vanligvis om ISO 9001 – kravene dokumenterer seg selv i standarden. Serien inneholder også flere støttedokumenter, for eksempel ISO 9004, som er et veiledende dokument for sertifisering.

Omfanget av vår akkreditering

Via SWEDACs akkrediteringsregister kan du lese om hvilke omfang (næringer) vi i dag er akkreditert for.

Vi tar løpende beslutninger om vi skal utvide akkrediteringen vår med flere bransjeområder. Derfor ønsker vi velkommen til å kontakte oss selv om akkurat ditt område mangler fra den gjeldende listen.

Behøver dere hjelp med sertifisering?

Med A3CERT blir sertifiseringen enkel og lønnsom. Når du kontakter oss får du alltid svar på dine spørsmål. Vi tilbyr kompetent og effektiv hjelp med sertifisering, uavhengig av bransje, type virksomhet og hvor i sertifiseringssyklusen du befinner deg nå.
Kontakt oss for et tilbud og mer informasjon.