ISO 39001 - Trafikk sikkerhet

A3CERT er akkreditert av SWEDAC for å utstede sertifikater til ISO 39001: 2012.

Sveriges langsiktige visjon for vårt trafikksikkerhetsarbeid er basert på «Nullvisjonen», hvor målet er at ingen skal bli drept eller alvorlig skadd som følge av ulykker i veitrafikken.

Trafikksikkerhet berører ikke bare vegbyggere, transportører og kjøretøyprodusenter, men alle organisasjoner som kan påvirke og / eller bli berørt av trafikksikkerhet. ISO 39001 angår alle organisasjoner som ønsker å forbedre trafikksikkerheten, for eksempel transportører, buss- og drosjedrift, bilprodusenter, veibyggere og skoler.

Trafikksikkerhetsstyringssystemer kan enkelt samhandle med andre styringssystemer og er konstruert med en lignende struktur og er en relativt enkel standard å innføre.

Et økt behov for å sikre trafikksikkerhetsarbeid fra transportkjøpere blir stadig tydeligere. Forbrukernes krav øker fordi transport utføres på en tilfredsstillende måte av transportselskaper som på en strukturert måte forhindrer ulykker. Dette er
sant alt fra transport av barn, eldre til godstransport, buss og personbiltrafikk.

Et økt krav om å sikre trafikksikkerhetsarbeid fra transportkjøpere blir stadig tydeligere. Kjøpere av transporttjenester forstår i økende grad at innkjøp ikke bare handler om laveste pris, det viktigste er at transporten kan foregå på en trygg måte.

Ved å sertifisere ditt trafikksikkerhetsstyringssystem slik du
signaliserer at du tar trafikksikkerhetsarbeidet på alvor
– både overfor kunder og andre interessenter
– reduser risikoen for at du som selskap vil være involvert i ulykker
En alvorlig ulykke er først og fremst ødeleggende for de involverte, men kan også ødelegge din bedrifts merkevare.

Vi har mange kunder som opererer i transportsektoren, som
for eksempel transportfirmaer, busselskaper og drosjeselskaper.

Velkommen med tilbudsforespørselen din til oss eller kontakt oss!

ISO 39001 – Styringssystem for trafikksikkerhet
Formålet med standarden er at organisasjoner skal jobbe mer systematisk med trafikksikkerhet, for å redde liv og redusere menneskelig lidelse som følge av trafikkulykker.
Ved å sertifisere deg for denne standarden, viser du at du er seriøs og tar en del av trafikksikkerhetsarbeidet på alvor.

Omfanget av vår akkreditering

Via SWEDACs akkrediteringsregister kan du lese om hvilke omfang (næringer) vi i dag er akkreditert for.

Vi tar løpende beslutninger om vi skal utvide akkrediteringen vår med flere bransjeområder. Derfor ønsker vi velkommen til å kontakte oss selv om akkurat ditt område mangler fra den gjeldende listen.

Behøver dere hjelp med sertifisering?

Med A3CERT blir sertifiseringen enkel og lønnsom. Når du kontakter oss får du alltid svar på dine spørsmål. Vi tilbyr kompetent og effektiv hjelp med sertifisering, uavhengig av bransje, type virksomhet og hvor i sertifiseringssyklusen du befinner deg nå.
Kontakt oss for et tilbud og mer informasjon.