En certifiering tar er verksamhet till nästa nivå.

En certifiering är ett sätt att säkerställa att ni arbetar på ett säkert och effektivt sätt utifrån rådande krav och lagstiftning. Certifiering bör ses som en investering, inte en kostnad, som hjälper er att utveckla er verksamhet. Nedan hittar du certifieringar som vi erbjuder

Finns inte certifieringen du letar efter?

Med A3CERT blir certifiering enkelt och lönsamt. När du kontaktar oss får du alltid svar på dina frågor. Vi erbjuder kompetent och effektiv hjälp med certifiering, oavsett bransch, typ av verksamhet och var i certifieringscykeln ni just nu befinner er. Kontakta oss för offert och mer information.

Vanliga frågor & svar

Har du fler frågor?
Nedan har vi radat upp dem vanligaste frågorna gällande certifiering. Om du fortfarande har frågor eller funderingar så är det bara att kontakta oss så återkommer vi inom kort.

Att certifiera sin verksamhet innebär att ni låter ett ackrediterat certifieringsorgan som A3CERT granska er verksamhet och ställa ut ett certifikat. Denna granskning sker utifrån en viss standard (som ISO 9001 och ISO 14001) eller vissa föreskrifter. Granskningen kallas revision. När revisionen är klar och ni är godkända kan vi som certifieringsorgan ställa ut certifikatet. Vill ni veta mer om själva certifieringsprocessen kan ni läsa mer här.

Certifiering är lagstadgat för vissa verksamheter (till exempel ECM för er med underhållsansvar för godsvagnar), men det fyller en viktig funktion även för andra typer av organisationer. En certifiering fungerar som en kvalitetsstämpel utåt, och är något som stärker ert varumärke. Själva certifieringsprocessen innebär också en hel del vinster internt. Att arbeta strukturerat och medvetet med att utveckla sin verksamhet innebär många fördelar, inte minst en ökad lönsamhet. En certifiering är alltså en viktig investering inte bara vad gäller ert arbete med till exempel kvalitet, miljö eller arbetsmiljö utan också rent ekonomiskt.
Det finns flera fördelar med att samla era olika certifikat hos samma certifieringsorgan. Certifieringen blir mer kostnadseffektiv, revisioner och övriga aktiviteter kan samordnas så att ni sparar tid och det blir också smidigare att ha en kontakt för alla certifikat, i stället för flera. Är ni nyfikna på hur ert certifieringsarbete kan bli enklare och mer kostnadseffektivt hjälper vi er gärna att kika på det. Vi kan ta över befintliga certifikat när som helst i en certifikatperiod. Ingen förnyelserevision krävs och inga extra kostnader tillkommer.

Behöver ni hjälp med certifiering?

Med A3CERT blir certifiering enkelt och lönsamt. När du kontaktar oss får du alltid svar på dina frågor. Vi erbjuder kompetent och effektiv hjälp med certifiering, oavsett bransch, typ av verksamhet och var i certifieringscykeln ni just nu befinner er.
Kontakta oss för offert och mer information.