EN 16034 – CE-Märkning av dörrar, portar och fönster

A3CERT är anmält organ för granskning av FPC-system (Factory Production Control) för EN 16034 och CE-märkning.

EN 16034 täcker brandmotstånds- och / eller rökkontrollegenskaper inklusive möjligheten att frigöra och självstänga. Säkerhet och kvalitet är avgörande för användning av dessa produkter.

Tillverkaren själv ansvarar för CE-märkning av sin produkt.
För testning av produkter hänvisas till provningsstandarder enligt anvisning i EN 16034 och för provning av produkter hänvisar vi till ackrediterade provningslaboratorium.

A3CERT är ett anmält organ som oberoende och opartiskt säkerställer att de ställda kraven på framställning av produkten och produktens prestanda uppfylls.
I vår serie av CE-märkning av dörrar, fönster och portar är vi anmält organ för granskning enligt EN 14351-1 (ytterdörrar), EN 14351-2 (innerdörrar), EN 13241-1 (industri-, garageportar) EN 13830 – (glasfasader).

EN 16034 täcker brandmotstånds- och / eller rökkontrollegenskaper inklusive möjligheten att frigöra och självstänga. I samverkan med
EN 14351-1 (ytterdörrar),
EN 14351-2 (innerdörrar),
EN 13241-1 (industri-, garageportar) och
EN 16361 (motordrivna gångdörrar)
täcks ytterligare produktegenskaper in.

EN 16034 är en harmoniserad standard för CE-märkning av dörrar, fönster och portar.
Från 1 november 2019 är det obligatoriskt med CE-märkning av ytterdörrar med brandmotstånd inom EU. Denna ersätter det tidigare svenska typgodkännandet av dessa produkter.

Omfattning för vår ackreditering

Ni kan via SWEDAC’s ackrediterings-register läsa om vilka omfattningar (branscher) som vi i nuläget är ackrediterade för.

Vi tar löpande beslut huruvida vi skall utöka vår ackreditering med ytterligare branschområden. Därför ser vi positivt på att ni kontaktar oss även om just ert område skulle saknas i den nuvarande förteckningen.

Behöver ni hjälp med certifiering?

Med A3CERT blir certifiering enkelt och lönsamt. När du kontaktar oss får du alltid svar på dina frågor. Vi erbjuder kompetent och effektiv hjälp med certifiering, oavsett bransch, typ av verksamhet och var i certifieringscykeln ni just nu befinner er.
Kontakta oss för offert och mer information.