Logga-mobil

Om a3cert

AAA Certification, även kallat A3CERT är ett privatägt Aktiebolag. Det finns också ett dotterbolag i Norge - A3CERT Sertifisering AS.
Ägare är Evert Larsson med familj. Det finns inga andra ägarintressen som t ex  konsultföretag, branschförening eller någon annan konstellation som kan gynnas genom direkt eller indirekt ägarskap. A3CERT finansieras helt genom de intäkter som genereras av certifieringsverksamheten.

Verksamheten utgörs för närvarande enbart av certifiering under ackreditering.

Ackreditering söktes i september 2006 och ackrediteringsbeslut togs av SWEDAC den 12 februari 2007. Bolaget bildades under 2006 av Leif Strand och var helägt av Leif fram till den 29 september 2007 då Evert Larsson förvärvade 50 % av aktierna. 24 augusti 2015 förvärvade Evert Larsson med familj resterande 50 %. 

Ägare & grundare

Evert Larsson var med från starten av Integria Certifiering AB, Evert var under perioden 1997-2000 en av fyra delägare till Integria Certifiering AB. Under perioden 1995-2006 har Evert genomfört mer än 2000 revisionsdagar för bland annat för Integria Certifiering AB. Evert ingick i bolagens ledningsgrupper under tiden 1995-2006. Förutom erfarenheter från certifiering av många olika företag har Evert efter sin examen på Väg och Vatten på KTH verkat inom Skanska AB som konstruktör och projektingenjör inom husbyggnadsområdet samt varit regionchef på Skanska Prefab AB.
 

Evert Larsson:
VD, Chefsrevisor
Evert Larsson grundade tillsammans med Sture Dolf och Torbjörn Engquist Integria Certifiering AB 1995. Evert var även under en tid delägare i Integria Certifiering AB. Evert följde med när bolaget såldes till LRQA, där han var medlem i ledningsgruppen.

Fredrik Larsson
Vice VD
Fredrik Larsson har flerårig erfarenhet som medarbetare på A3CERT. Tidigare har Fredrik studerat industriell ekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola, Nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och Mandarin vid Shanghai Jiao Tong University samt Svetsingenjör vid Kungliga Tekniska högskolan. 

AAA Certification AB startade 2006 av Leif Strand tillsammans med Evert Larsson. 2007 erhöll AAA Certification AB sin första Ackreditering. 

Idag har A3CERT över 1100 utställda certifikat, störst i Sverige på stål och svets.