Logga-mobil

ISO 39001 - trafiksäkerhet

A3CERT är ackrediterade av SWEDAC för att ställa ut certifikat mot
ISO 39001:2012.


Sveriges långsiktiga vision för vårt trafiksäkerhetsarbete bygger på "Nollvisionen", där målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av olyckor i vägtrafiken.

Vägtrafiksäkerhet berör inte bara vägbyggare, transportörer och fordonstillverkare. ISO 39001 berör alla organisationer som vill förbättra vägtrafiksäkerheten, exempelvis transportörer, buss- och taxiverksamhet, fordonstillverkare, vägbyggare och skolor.

Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet kan enkelt samverka med övriga ledningssystem och är uppbyggt med en liknande struktur och är en förhållandevis enkel standard att införa.
 

ISO 39001 Trafiksäkerhet

Konsumentkraven ökar på att transporter sker på ett betryggande sätt
v transportföretag som på ett strukturerat sätt förebygger olyckor. Detta gäller
allt från våra transporter av barn, äldre till gods-, buss- och personbilstrafiken.

Ett ökat krav på att säkerställa trafiksäkerhetsarbetet från transportköparna blir allt tydligare. Inköpare av transportjänster förstår alltmer att upphandlingar inte handlar bara om lägsta pris, det viktigaste är att transporten kan ske på ett säkert sätt.

Genom att certifiera ert ledningssystem för trafiksäkerhet så
signalerar ni att ni tar trafiksäkerhetsarbetet på allvar
- både gentemot kunder och andra intressenter
- minskar risken att ni som företag blir inblandade i olyckor
En allvarlig olycka är först och främst förödande för de inblandade, men kan även rasera ert företags varumärke.

Vi har många kunder som är verksamma inom transportsektorn, såsom 
t ex åkeriföretag, bussföretag samt taxiverksamheter.

Välkommen med din  offertförfrågan till oss!

ISO 39001

ISO 39001 - Ledningssystem för Trafiksäkerhet
Syftet med standarden är att organisationer ska arbeta mer systematiskt med trafiksäkerhet, för att rädda människoliv och reducera det mänskliga lidandet till följd av trafikolyckor.
Genom att certifiera er för denna standard visar ni att ni är seriösa och tar er del av trafiksäkerhetsarbetet på allvar

ISO 39001 Swedac ackreditering

Omfattning för vår ackreditering
Ni kan via SWEDAC's ackrediterings-register läsa om vilka omfattningar (branscher) som  vi i nuläget är ackrediterade för.
Vi tar löpande beslut huruvida vi skall utöka vår ackreditering med ytterligare branschområden. Därför ser vi positivt på att ni kontaktar oss även om just ert område skulle saknas i den nuvarande förteckningen.