Logga-mobil

ISO 9001 – ISO certifiering av kvalitetsledningssystem

ISO 9001 är en internationell standard för certifiering på området kvalitet. Den passar alla företag och organisationer som vill effektivisera sin verksamhet och få nöjdare kunder. Som ackrediterat certifieringsorgan hjälper vi er att granska och förbättra ert kvalitetsledningssystem för att sedan utfärda certifikatet.

Vill ni jobba smartare? Med ett kvalitetsledningssystem kan ni lättare analysera och styra både era interna processer och kundens upplevelse av er produkt och ert varumärke. Med en effektiv organisation och ett strukturerat arbetssätt sparar ni dessutom både tid och pengar. Certifikatet ISO 9001 blir kvittot på att ni medvetet, systematiskt och kundorienterat arbetar med att utveckla och förbättra er verksamhet.
 

En internationell kvalitetsstämpel med många fördelar – ISO 9001

Standarden ISO 9001 är världens mest kända kvalitetsstandard, väl inarbetad både i Sverige och utlandet. I grunden handlar ISO 9001 om förbättring, och standardens kravdokument är därför ett bra verktyg för alla företag som vill utvecklas och arbeta smartare.
En verksamhet som uppfyller kraven i ISO 9001 är produktiv och kostnadseffektiv, får färre reklamationer och har nöjdare kunder.
En ISO certifiering fyller också en viktig funktion internt, eftersom personalen ofta känner större ansvar och tillfredsställelse i sitt arbete när de aktivt deltar i kvalitetshöjande åtgärder. Ett certifierat kvalitetsledningssystem är också ett allt vanligare krav såväl vid stora upphandlingar som vid mindre affärsuppgörelser.
 
En kvalitetscertifiering är en klok investering som hjälper er att göra det som ni är bra på ännu bättre - samtidigt som ni stärker ert varumärke mot både kunder och leverantörer.
 

ISO 9001 – vad krävs och hur går en certifiering till?

Att införa ett kvalitetsledningssystem kan kännas som ett stort projekt, men stort behöver inte innebära svårt eller krångligt. Ni inför helt enkelt rutiner för hur ni ska säkerställa en kontinuerlig utveckling och förbättring i er verksamhet.
I stora drag innebär processen - att skapa ett fungerande kvalitetslednings-system och bli certifierad - följande steg:
1.       Skapa en kvalitetsplan; policys och rutiner
2.       Implementera kvalitetsplanen i er verksamhet
3.       Analysera och åtgärda arbetet – förbättra ert kvalitetsledningssystem                ytterligare
4.       Revision
5.       Certifiering

Steg 1-3 gör ni själva eller med hjälp av en konsult. I vårt nätverk finns många duktiga konsulter verksamma i olika branscher runt om i landet, vi förmedlar gärna kontaktuppgifter. Ni kan också ha god hjälp av SIS:s (Swedish Standards Institue) webbplats. Där finns bland annat kravdokument, checklista, en webbguide samt tips på utbildningar och handböcker.

Vid revision hjälper vi som ackrediterat certifieringsbolag er att granska ert kvalitetsledningssystem utifrån de krav som ställs i ISO 9001. Vi tittar bland annat på om era rutiner är heltäckande och om de arbetssätt ni beskriver är väl förankrade och genomförda. Skulle vi efter genomgången kvalitetsrevision hitta några brister får ni en lista på vad som behöver åtgärdas.

När revisionen är godkänd och klar utfärdar vi ert certifikat enligt ISO 9001. Vi hjälper er sedan med årliga utvecklingsbesök för fortsatt god utveckling och en bibehållen hög kvalitet. Var tredje år görs också en omcertifiering. Vi tittar tillsammans på eventuella avvikelser och brister så att ett nytt certifikat kan utfärdas i god tid innan det gamla går ut.
 

Behöver ni hjälp med certifiering samt förnyelse av certifikat enligt ISO 9001?

Vill ni certifiera ert företag enligt kvalitetsstandard ISO 9001? Kontakta oss så hjälper vi er med den information ni behöver eller begär direkt en offert.

Dags att förnya ert befintliga kvalitetscertifikat? Vi kan ta över ert certifikat från nuvarande certifieringsorgan och hjälpa er vidare när som helst i certifieringscykeln. Kontakta oss för mer information.
 

ISO 9001 Certifiering

ISO 9000 – standardserien för kvalitet
Standardserien ISO 9000 innehåller krav och råd för det vi i dagligt tal kallar kvalitetscertifiering. Vi pratar oftast om ISO 9001 - själva kravdokumentet i standarden. Serien innehåller också flera stöddokument, till exempel ISO 9004, som är ett vägledande dokument inför certifiering.

Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 kan kombineras med andra ledningssystem, till exempel miljöcertifiering enligt 
ISO 14001 & ISO 45001, standarden för systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Kontakta oss gärna för mer information