Logga-mobil

EN 16034 – CE-märkning av
dörrar, portar och fönster

A3CERT är anmält organ för granskning av FPC-system (Factory Production Control) för EN 16034 och CE-märkning.

EN 16034 täcker brandmotstånds- och / eller rökkontrollegenskaper inklusive möjligheten att frigöra och självstänga. Säkerhet och kvalitet är avgörande för användning av dessa produkter.

Tillverkaren själv ansvarar för CE-märkning av sin produkt.
För testning av produkter hänvisas till provningsstandarder enligt anvisning i EN 16034 och för provning av produkter hänvisar vi till ackrediterade provningslaboratorium.

A3CERT är ett anmält organ som oberoende och opartiskt säkerställer att de ställda kraven på framställning av produkten och produktens prestanda uppfylls.
I vår serie av CE-märkning av dörrar, fönster och portar är vi anmält organ för granskning enligt EN 14351-1 (ytterdörrar), EN 14351-2 (innerdörrar), EN 13241-1 (industri-, garageportar) EN 13830 – (glasfasader).


EN 16034 täcker brandmotstånds- och / eller rökkontrollegenskaper inklusive möjligheten att frigöra och självstänga. I samverkan med
EN 14351-1 (ytterdörrar),
EN 14351-2 (innerdörrar),
EN 13241-1 (industri-, garageportar) och
EN 16361 (motordrivna gångdörrar)
täcks ytterligare produktegenskaper in. 
 

Fler frågor? önskar ni en offert?

Välkommen med din offertförfrågan till oss eller kontakta oss om du har några frågor!
 

Andra standarder som vi är ackrediterade för

A3CERT är ett av Sveriges ledande företag inom certifiering - med mycket nöjda kunder och duktiga revisorer. A3CERT har behörighet för ISO certifiering emot ett brett urval av standarder - under ackreditering ifrån SWEDAC

ISO 9001 - Ledningssystem för Kvalitet
ISO 14001 - Ledningssystem för Miljö
EKL - Energikartläggning inom ramen för 14001
ISO 45001 - Ledningssystem för Arbetsmiljö
ISO 27001 -  Informationssäkerhet
ISO 13485 - Ledningssystem för Medicintekniska produkter
ISO 39001 - Trafiksäkerhet
ISO 3834-2,3,4 - Kvalitetssäkringssystem för Svetsning
EN 1090-1 - Certifiering och CE-märkning av bärande stål- och aluminiumkonstruktioner
EN 15085-2 - Certifiering av svetsning av järnvägsfordon & -komponenter

ECM - Underhåll av järnvägsfordon och komponenter - godkännande ifrån ERA-European Railway Agency (ECM - Entity in Charge of Maintenance)

EN 16034 är en harmoniserad standard för CE-märkning av dörrar, fönster och portar.
Från 1 november 2019 är det obligatoriskt med CE-märkning av ytterdörrar med brandmotstånd inom EU. Denna ersätter det tidigare svenska typgodkännandet av dessa produkter.

A3CERT har efter förfrågan om CE-märkning från flera svenska och utländska tillverkare valt att vara en av de få certifieringsorganen och anmält organ i Sverige för att utfärda CE-märkning enligt denna standard.
Kontakta oss gärna för mer information

Omfattning för vår ackreditering
Ni kan via SWEDAC's ackrediterings-register läsa om vilka omfattningar (branscher) som  vi i nuläget är ackrediterade för.
Vi tar löpande beslut huruvida vi skall utöka vår ackreditering med ytterligare branschområden. Därför ser vi positivt på att ni kontaktar oss även om just ert område skulle saknas i den nuvarande förteckningen.