Logga-mobil

Svetsning av järnvägsfordon och komponenter - EN 15085

NYHET :
Sedan 191101 är A3CERT godkända som certifieringsorgan enligt "Tyska listan" ECWRV  ONLINE-REGISTER EN 15085
(European Comittee for Welding of Railway Vehichles. 


A3CERT är ackrediterade av SWEDAC att utföra certifieringar mot standarden EN 15085-2:2007 - Svetsning av järnvägsfordon och komponenter.
 
Standarden beskriver hur tågsvetsning och svetsreparationer av tåg skall gå till och hänvisar en hel del till standarden ISO 3834.

Det finns fyra olika nivåer man kan bli certifierad emot:
CL1: Omfattande krav (t.ex. bromsar, boogier)
CL2: Normala krav
CL3: Enkla krav
CL4: Företag utan egen tillverkning (men med konstruktion, inköp, sammansättning eller försäljning)

Standarden heter EN 15085 vilket innebär att den är en europeisk standard, där EN står för european norm. ISO 15085 finns ej då den inte har godkänts av internationella ISO. 
 
Kontakta oss för att få veta mer eller gör en offertförfrågan.

EN 15085-2 Tågsvetsning
EN 15085
EN 15085-2 Swedac
EN 15085-2 Swedac