Logga-mobil

ECM
- entities in charge of maintenance

ECM – certifiering av underhållsansvarig enhet för godsvagnar (Entity in Charge of Maintenance)
Underhållsansvarig enhet eller Entity in Charge of Maintenance (ECM) är den organisation som ansvarar för ett järnvägsfordons underhåll. Alla järnvägsfordon måste ha en utsedd ECM, och ansvarar ni som ECM för underhåll av godsvagnar måste ni också vara certifierade. A3CERT är Nordens enda ackrediterade certifieringsorgan för just ECM-certifikat.

ECM, Entity in Charge of Maintenance, eller underhållsansvarig enhet på svenska, är alltså ett begrepp för den organisation eller det företag som ansvarar för ett järnvägsfordons underhåll. De underhållsansvariga enheterna registreras i det nationella fordonsregistret (NVR). Alla järnvägsfordon, både personvagnar och godsvagnar, ska ha en utsedd ECM. Sedan maj 2013 är det också ett lagstadgat krav att en ECM som ansvarar för underhåll av godsvagnar också ska vara certifierad.
 

Vem behöver certifiera sig som Entity in Charge of Maintenance (ECM)?

För att ett järnvägsfordon (personvagn eller godsvagn) ska få tas i bruk måste en underhållsansvarig enhet (ECM) som ansvarar för att fordonet är i säkert skick ha utsetts. Ett järnvägsföretag som till exempel använder leasade personvagnar är alltså skyldigt att se till att det finns en ECM registrerad för vagnarna i det nationella fordonsregistret, annars får vagnarna inte tas i bruk. (Enda undantagen från denna regel är godsvagnar som används med eget gods på egen infrastruktur, samt vagnar som används i museal verksamhet.) Varje fordonsinnehavare är skyldig att uppdatera det nationella fordonsregistret med information om vem som är ECM för respektive järnvägsfordon.
 


När det gäller just godsvagnar finns också ett lagstadgat krav att varje ECM ska vara certifierad av ett ackrediterat organ. Syftet med ECM-certifieringen är att säkerställa att enheten som ansvarar för underhållet har ett godkänt underhållsstyrningssystem, uppfyller kraven i EU-förordningen 445/2011 samt kan garantera att de godsvagnar enheten ansvarar för är i säkert skick. Som järnvägsföretag väljer ni om ni vill certifiera er själva som ECM eller om ni vill anlita en extern, certifierad part.

Är ni ECM för andra järnvägsfordon än godsvagnar behöver ni inte ett ECM-certifikat, det är bara godsvagnar som kräver certifiering.

Kontakta oss för att få veta mer eller gör en offertförfrågan.
 

ECM - Entities in charge of maintenance

A3CERT är det enda certifieringsorganet i hela Norden som har ackrediterats för certifiering av enheter som ansvarar för underhåll av godsvagnar (ECM).
Ett ECM-certifikat utfärdat av oss enligt förordningen och järnvägslagen är giltigt för hela EU:s järnvägsnät.

Mer info om EU-förordningen:
445/2011 för certifiering av ECM