Logga-mobil

Certifiering - Vad är det?
Och vem behöver det?

En certifiering är ett sätt att säkerställa att ni arbetar på ett säkert och effektivt sätt utifrån rådande krav och lagstiftning. Certifiering bör ses som en investering, inte en kostnad, som hjälper er att utveckla er verksamhet, förbättra er lönsamhet och stärka er konkurrenskraft på marknaden.
Certifiering behöver inte vara komplicerat – om ni har rätt hjälp, vill säga.
A3CERT:s revisorer finns i Sverige, Norge och Danmark och har lång erfarenhet av revision och certifiering i vitt skilda branscher.
Vi är ackrediterade av SWEDAC och erbjuder certifiering mot följande standarder:

Vill ni bli certifierade mot någon annan standard? Kontakta oss för mer information.

ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet
ISO 14001 Ledningssystem för miljö
ISO 45001/
OHSAS18001
  
Ledningssystem för arbetsmiljö
ISO 13485 Medicintekniska produkter
ISO 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet
ISO 39001 Ledningsystem för trafiksäkerhet
ISO 3834-2      Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material; Del 2 Omfattande kvalitetskrav. ISO 3834-2 ersätter den gamla standarden EN 729-2.
ISO 3834-3 Utförande av stål- aluminiumkonstruktioner. 
ISO 3834-4 Utförande av stål- aluminiumkonstruktioner.
EN 1090-1 Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav.
EN 15085-2     EN 15085 Svetsning av järnvägsfordon och komponenter
ECM  Entities in charge of maintenance  - tågunderhållsfunktioner
EKL Energikartläggning för stora bolag

Vad är certifiering?

Att certifiera sin verksamhet innebär att ni låter ett ackrediterat certifieringsorgan som A3CERT granska er verksamhet och ställa ut ett certifikat. Denna granskning sker utifrån en viss standard (som ISO 9001 och ISO 14001) eller vissa föreskrifter. Granskningen kallas revision. När revisionen är klar och ni är godkända kan vi som certifieringsorgan ställa ut certifikatet. Vill ni veta mer om själva certifieringsprocessen kan ni läsa mer här.

Ekonomiska och marknadsmässiga fördelar med certifiering

Certifiering är lagstadgat för vissa verksamheter (till exempel ECM för er med underhållsansvar för godsvagnar), men det fyller en viktig funktion även för andra typer av organisationer. En certifiering fungerar som en kvalitetsstämpel utåt, och är något som stärker ert varumärke. Själva certifieringsprocessen innebär också en hel del vinster internt. Att arbeta strukturerat och medvetet med att utveckla sin verksamhet innebär många fördelar, inte minst en ökad lönsamhet. En certifiering är alltså en viktig investering inte bara vad gäller ert arbete med till exempel kvalitet, miljö eller arbetsmiljö utan också rent ekonomiskt.
 

Samla era certifikat hos ett och samma certifieringsorgan

Det finns flera fördelar med att samla era olika certifikat hos samma certifieringsorgan. Certifieringen blir mer kostnadseffektiv, revisioner och övriga aktiviteter kan samordnas så att ni sparar tid och det blir också smidigare att ha en kontakt för alla certifikat, i stället för flera.
Är ni nyfikna på hur ert certifieringsarbete kan bli enklare och mer kostnadseffektivt hjälper vi er gärna att kika på det. Vi kan ta över befintliga certifikat när som helst i en certifikatperiod. Ingen förnyelserevision krävs och inga extra kostnader tillkommer.
 

Behöver ni hjälp med certifiering?

Med A3CERT blir certifiering enkelt och lönsamt. När du kontaktar oss får du alltid svar på dina frågor. Vi erbjuder kompetent och effektiv hjälp med certifiering, oavsett bransch, typ av verksamhet och var i certifieringscykeln ni just nu befinner er. Kontakta oss för offert och mer information.