Logga-mobil

Lastbärande komponenter EN 1090-1, CE-märkning

A3CERT var först i Norden att bli godkänt av SWEDAC som anmält organ för certifiering av företag som utför dimensionering och/eller tillverkning av bärverk i stål och aluminium mot kraven i SS-EN 1090-1.
Företag som tillverkar lastbärande komponenter (bärverksdelar) som dimensionerats med eurokoder ska certifiera sig mot EN 1090-1.
Utförande ska ske mot EN 1090-2.
Därefter får tillverkaren CE-märka sina lastbärande produkter.
Kravet på CE-märkning av produkter som omfattas av EN 1090-1 blev obligatoriskt 1 juli 2014. Tillverkarens system för tillverkningsstyrning
(FPC-system) skall vara certifierat mot EN 1090-1 av ett anmält organ, den certifierade tillverkaren skall utge en prestandadeklaration för produkten samt  CE-märka den.

A3CERT är det enda svenska organet som under ackreditering i Sverige kan erbjuda certifieringstjänster mot EN 1090-1ISO 3834ISO 9001ISO 14001, ISO 45001EN 15085-2 och samtliga delar av ECM - entities in charge of maintenance.

Kontakta oss för att få veta mer eller gör en offertförfrågan.

EN 1090-1

Vanliga frågor kring EN 1090:

Omfattas vi av EN 1090?
Tillverkar ni lastbärande komponeter i stål eller aluminium så omfattas ni sannolikt. Alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard (eller ETA) skall CE-märkas. En lista på alla harmoniserade standarder hittar ni här.

Vad är kopplingen mellan ISO 3834 och EN 1090?
EN 1090 säger att svetsningen skall ske enligt ISO 3834. Beroende på utförandeklass (EXC) så gäller följande nivå på ISO 3834:
EXC 1: ISO 3834-4
EXC 2: ISO 3834-3
EXC 3: ISO 3834-2
EXC 4: ISO 3834-2

Vad är utförandeklass och vem bestämmer det?
Det finns fyra utförandeklasser (EXC 1-4) där 1 är den enklaste och 4 den mest avancerade. Det är konstruktören som bestämmer utförandeklass med hjälp av Eurocoder.

Utförandeklasserna ser ungefär ut som följande:
EXC 1: Skärmtak, räcken, djurstallar, carport (givet mindre än S 355)
EXC 2: Lager, kontor, hus
EXC 3: Dynamiskt påkända konstruktioner, broar, riktigt stora hus,
EXC 4 : Kärnkraft, stora arenor

Finns det några eurocoder som är gratis?
Ja, Boverket och SIS har ett avtal som gör att man kan få Eurokoder gratis här.

Var kan man köpa EN 1090 standarderna?
Dessa kan ni köpa på SIS - Swedish Standards Institue.

ISO 5817, Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser på svetsar köper man här.

Vi är ett så kallat microföretag med under 10 anställda, slipper vi certifera oss? 
Nej, EN 1090 faller under något som kallas 2+ system där ett anmält organ (certifieringsorgan) krävs.

Kan man ha flera olika svetsansvariga?
Ja, den svenska översättningen "svetsansvarig" är en dålig översättning av engelskans "Welding coordination", korrekt översättning borde vara "Svetssamordning". Det innebär t.ex. att man kan han en IWS för att klara EXC 2 jobb och en IWE som tar hand om EXC 3 jobb.

Måste vår svetsansvarig/svetsansvariga ha IWS/IWT/IWE diplom?
Nej, det finns inget formellt krav på det. Är den/de svetsansvariga odiplomerade så kommer vi göra en djupare intervju vid revisionen och bedömma vilken nivå de är på.

Vi har hört att det kostar flera miljoner att gå igenom en certifiering mot EN 1090, stämmer det?
Nej, det låter orimligt dyrt. Vi har certifierat över 200 bolag och upskattar att det kostar från kanske 50 000 kr till ett par hundra tusen kronor, helt beroende på utgångsläge för företaget och önskad EXC nivå.

Ni verkar kunna det här med EN 1090, kan ni hjälpa mig att fixa ett system, svetsarprövningar, WPQR och liknande?
Nej, vi är opartiska och oberoende. Vi varken får eller vill göra något annat än att certifiera färdiga system.

Vad är ZA och metoder för att CE-märka?
I EN 1090-1 finns fyra olika metoder för att CE-märka.
ZA 3.2 Geometriska data och materialegenskaper (Ex. svetsad balk med flänsar och liv)
ZA 3.3 Deklaration av komponenters bärförmåga (Ex. företag med egen konstruktion och totalentreprenad)
ZA 3.4  Deklaration mot komponentspecifikation(Ex. Smed som arbetar mot ritning)
ZA 3.5 Deklaration av komponentens hållfasthetsvärde(n) från köparens beställning (som ZA.3.3 med extra krav, t.ex. en högre snözon eller liknande)

Varför hittar jag inte ZA.3.5 i min EN 1090-1:2009?
I den svenska utgåvan från 2009 har ZA.3.5 fallit bort. I den aktuella versionen EN 1090-1:2009+A1:2001 så finns den med, den köper man här.

Var kan man läsa mer om EN 1090?
Stålbyggnadsinstitutet och Svetskomissionen, där A3CERT är medlemmar,  har bra information.  
 

EN 1090

Vår mångåriga erfarenhet och vår kompetens inom området ligger naturligtvis till grund för godkännandet som har godkännandenummer 2296 inom EU.

Idag  är fler än 200 företag certifierade mot EN 1090-1 av A3CERT i Sverige.
Vi har även certiferat bolag i Norge, Danmark, Kina, Tyskland, Polen med flera. Kontakta oss gärna för mer information.