Logga-mobil

ISO 9001 – ISO-SERTIFIsering AV KVALITETSLEDELSESYSTEM

ISO 9001 er en internasjonal standard for kvalitetssertifisering. Det passer alle selskaper og organisasjoner som vil effektivisere driften og få mer fornøyde kunder. Som et akkreditert sertifiseringsorgan hjelper vi deg med å gjennomgå og forbedre kvalitetsstyringssystemet ditt og deretter utstede sertifikatet.

Vil du jobbe smartere? Med et kvalitetsstyringssystem kan du lettere analysere og administrere både interne prosesser og kundens opplevelse av produktet ditt og merkevaren din. Med en effektiv organisasjon og en strukturert måte å jobbe sparer du dessuten både tid og penger. ISO 9001-sertifikatet er en erkjennelse av at du bevisst, systematisk og kundeorientert jobber for å utvikle og forbedre virksomheten din.


ET INTERNASJONAL KVALITETSSTAMP MED MANGE FORDELER - ISO 9001

ISO 9001-standarden er verdens mest kjente kvalitetsstandard, godt integrert både i Sverige og i utlandet. I hovedsak handler ISO 9001 om forbedring, og standardens kravdokument er derfor et godt verktøy for alle selskaper som ønsker å utvikle og jobbe smartere. En virksomhet som oppfyller kravene i ISO 9001 er produktiv og kostnadseffektiv, mottar færre klager og har mer fornøyde kunder. ISO-sertifisering spiller også en viktig rolle internt, da ansatte ofte føler større ansvar og tilfredshet i arbeidet når de aktivt deltar i kvalitetsforbedrende tiltak. Et sertifisert kvalitetsstyringssystem er også et stadig vanligere krav, både i store anskaffelser og i småbedriftsavtaler.
 

En kvalitetssertifisering er en klok investering som hjelper deg å gjøre det du er god på enda bedre - samtidig som du styrker merkevaren din mot både kunder og leverandører. 

ISO 9001 - HVA KREVES, OG HVORDAN GÅR EN SERTIFIKASJON?

Å implementere et kvalitetsstyringssystem kan føles som et stort prosjekt, men stort trenger ikke å bety vanskelig eller komplisert. Du introduserer ganske enkelt rutiner for hvordan du kan sikre kontinuerlig utvikling og forbedring av virksomheten din.
Stort sett involverer prosessen - å skape et fungerende kvalitetsstyringssystem og bli sertifisert - følgende trinn:
1. Lag en kvalitetsplan; retningslinjer og prosedyrer
2. Implementere kvalitetsplanen i virksomheten din
3. Analyser og avhjelp arbeidet - forbedre kvalitetsstyringssystemet ditt
4. Tilsyn
5. Sertifisering

Du gjør trinn 1-3 selv eller med hjelp av en konsulent. I vårt nettverk er det mange dyktige konsulenter som jobber i forskjellige bransjer rundt om i landet, vi gir gjerne kontaktinformasjon. Du kan også ha god hjelp fra SISs (Swedish Standards Institue) nettsted. Det finnes blant annet kravdokumenter, en sjekkliste, en nettguide og tips om trening og manualer.

Ved revisjon hjelper vi som et akkreditert sertifiseringsfirma deg til å gjennomgå kvalitetsstyringssystemet ditt basert på kravene som er satt i ISO 9001. Vi ser blant annet på om rutinene dine er omfattende og om arbeidsmetodene du beskriver er godt etablert og implementert. Skulle vi finne noen mangler etter kvalitetsrevisjonen, vil du få en liste over hva som må løses.

Akkrediteringer
– sertifikat A3CERT får utsstede

A3CERT er et av Sveriges ledende sertifiseringsorganerog vi er akkreditert av SWEDAC for å utstede sertifisering i henhold til følgende standarder og forskrifter:

ISO 9001 - Kvalitetsstyringssystem
ISO 14001 - Miljøstyringssystem
EKL - Energikartlegging innenfor rammen av 14001
ISO 45001 - Styringssystem for arbeidsmiljø
ISO 13485 - Styringssystem for medisinsk utstyr
ISO 27001 -  Informasjonssikkerhet
ISO 39001 - Trafiksikkerhet
ISO 3834-2,3,4 - Kvalitetssikringssystem for sveising
EN 1090-1 - Sertifisering og CE-merking av bærende stål- og aluminiumskonstruksjoner
EN 16034 – CE-merking av dører, porter og vinduer
EN 15085-2 - Sertifisering av sveising av jernbanekjøretøy og komponenter
ECM - Vedlikehold av jernbanekjøretøyer og komponenter -  godkjenning fra ERA - European Railway Agency (ECM - Entity in Charge of Maintenance)

TRENGER DU HJELP MED SERTIFIKASJON OG FORNYELSE AV SERTIFIKAT I samsvar med ISO 9001?

Vil du sertifisere selskapet ditt i henhold til ISO 9001 kvalitetsstandard? Kontakt oss så hjelper vi deg med den informasjonen du trenger eller ber om et pristilbud direkte.

På tide å fornye ditt eksisterende kvalitetssertifikat? Vi kan overta sertifikatet ditt fra det gjeldende sertifiseringsorganet og hjelpe deg videre når som helst i løpet av sertifiseringssyklusen. Kontakt oss for mer informasjon.

ISO 9000-standardserien for kvalitet
ISO 9000 standardserien inneholder krav og råd for det vi ofte kaller kvalitetssertifisering. Vi snakker vanligvis om ISO 9001 - kravene dokumenterer seg selv i standarden. Serien inneholder også flere støttedokumenter, for eksempel ISO 9004, som er et veiledende dokument for sertifisering.

Kvalitetssertifisering i henhold til  ISO 9001 kan kombineres med andre styringssystemer, for eksempel miljøsertifisering iht ISO 14001 og ISO 45001, standarden for systematisk arbeidsmiljøarbeid.
Kontakta oss for mer informasjon.

Omfanget av vår akkreditering
Du kan lese gjennom SWEDAC's 
ackrediteringsregister
 om hvilke omfang (bransjer) vi for øyeblikket er akkreditert for. Vi tar løpende beslutninger om å utvide akkrediteringen vår med flere bransjeområder. Derfor er vi positive til at du kontakter oss selv om akkurat ditt område vil mangle i den nåværende listen.