Logga-mobil

ARBEIDSMILJØ - ISO 45001 - SERTIFIKASJON AV LEDELSESYSTEMER FOR ARBEIDSMILJØ

ISO 45001 er en internasjonal standarder for sertifisering innen arbeidsmiljø. Med et sertifisert styringssystem for arbeidsmiljø får du støtte i å skape en trygg og effektiv arbeidsplass der alle kan føle seg bra og være produktive. Som et akkreditert sertifiseringsorgan hjelper vi deg å gjennomgå og utvikle arbeidsmiljøplanen din og styringssystemet ditt og deretter utstede sertifikatet.

Med et styringssystem for arbeidsmiljø kan du kontrollere og videreutvikle arbeidsmiljøarbeidet ditt på en effektiv måte. Det er strategisk viktig i dag når arbeidsmiljøspørsmål står høyt på dagsordenen. Formålet med ISO 45001 er å forhindre arbeidsulykker og andre arbeidsrelaterte helseproblemer, å fremme et trygt og sunt arbeidsmiljø og å skape forutsetninger for et godt samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.
 

FORDELER MED ET ISO 45001-SERTIFIKAT

Et arbeidsmiljøsertifikat er et bevis på at du er en ansvarlig arbeidsgiver som kontinuerlig jobber for å forbedre arbeidsmiljøet til de ansatte. Fordelene med å sertifisere er vanligvis mange, og det handler ikke bare om arbeidsmiljøet, som du kan se i eksemplene nedenfor:

  • Færre arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer.
  • Redusert sykefravær.
  • Forbedret kvalitet takket være bedre arbeidsmetoder og proaktivt identifiserte risikoer.
  • Konstruktivt samarbeid mellom arbeidsgivere og ansatte.
  • Økt engasjement og større arbeidsglede blant ansatte.
  • Å fremstå som en god arbeidsgiver og dermed lettere kunne konkurrere om og tiltrekke seg den beste arbeidsstyrken
  • Styrket merkevare overfor kunder så vel som eiere, ansatte og andre interessenter.

ISO 45001 hjelper deg med å oppdage og forhindre risiko i virksomheten din, redusere kostnadene for for eksempel sykefravær og skape et sunnere arbeidsmiljø. Dette styrker igjen din konkurranseevne og merkevaren din.

ARBEIDSMILJØSERTIFIKASJON I henhold til ISO 45001 - HVORDAN DET GÅR

En arbeidsmiljøpolitikk eller arbeidsmiljøplan er en god start, men for å oppfylle kravene i ISO 45001 trenger du et komplett styringssystem med mål, retningslinjer og rutiner for hvordan du kan fortsette å forbedre arbeidsmiljøet. Våre revisorer hjelper deg å gjennomgå arbeidsmiljøarbeidet ditt og gjennomføre en revisjon. Når tilsynet er godkjent, utsteder vi som et uavhengig sertifiseringsorgan arbeidsmiljøsertifikatet ditt. Vi hjelper deg deretter med årlige utviklingsbesøk, og hvert tredje år gjøres en resertifisering.
 

ISO 45001 - ersätter OHSAS 18001 inom ARBEIDSMILJØ 

ISO 45001 ble publisert i midten av mars 2018. ISO 45001 har en lignende struktur som ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for miljø.
ISO 45001: 2018 har erstattet den tidligere arbeidsmiljøstandarden OHSAS 18001 som sluttet å gjelde i september 2021.


Ønsker du hjelp med sertifisering i henhold til ISO 45001?

Vil du sertifisere selskapet ditt i henhold til ISO 45001 Vi hjelper deg med informasjonen du trenger og et pristilbud - be om et prisoverslag. Trenger du å fornye ditt eksisterende arbeidsmiljøsertifikat? Vi kan overta sertifikatet ditt og hjelpe deg når som helst i løpet av sertifiseringssyklusen. Kontakt oss for mer informasjon.

ISO 45001 - standard for arbeidsmiljø

ISO har utviklet en standard for arbeidsmiljø kalt ISO45001: 2018. Denne standarden ble publisert 15. mars 2018. ISO 45001 erstatter OHSAS 18001 som utløpte i september 2021. 

Arbeidsmiljøsertifisering i henhold til ISO 45001  kan kombineres med sertifisering av andre styringssystemer, for eksempel kvalitetssertifisering (ISO 9001) og miljøsertifisering (ISO 14001). Vi forteller deg mer om hvordan du kan dra nytte av ditt kvalitets- eller miljøledelsesarbeid for også å forbedre arbeidet ditt med arbeidsmiljøet.

Omfanget av vår akkreditering
Du kan lese gjennom SWEDAC's 
ackrediteringsregister
 om hvilke omfang (bransjer) vi for øyeblikket er akkreditert for. Vi tar løpende beslutninger om å utvide akkrediteringen vår med flere bransjeområder. Derfor er vi positive til at du kontakter oss selv om akkurat ditt område vil mangle i den nåværende listen.