Logga-mobil

SVEisNING AV JERNbaneKjøretøyer og komponenter - EN 15085

NYHETER: Siden 2019-11-01 har A3CERT blitt anerkjent som sertifiseringsorgan av ECWRV ONLINE-REGISTER EN 15085
- European Committee for Welding of Railway Vehicles.

A3CERT er akkreditert av SWEDAC for å utføre sertifiseringer i henhold til standarden EN 15085-2: 2007 - Sveising av jernbanekjøretøyer og komponenter.

Standarden beskriver hvordan togsveising og togsvejsreparasjoner skal gå og henviser mye til ISO 3834-standarden.

Det er fire forskjellige nivåer som kan sertifiseres:
CL1: Omfattende krav (f.eks. Bremser, boogies)
CL2: Normale krav
CL3: Enkle krav
CL4: Selskaper uten egen produksjon (men med design eller kjøp / sammensetning / salg)

Standarden heter EN 15085 som betyr at det er en europeisk standard, der EN står for europeisk standard. ISO 15085 eksisterer ikke da den ikke er godkjent av internasjonal ISO.

Kontakt oss for å finne ut mer eller sende et tilbud.

EN 15085-2 Swedac

Omfanget av vår akkreditering
Du kan lese gjennom SWEDAC's 
ackrediteringsregister
 om hvilke omfang (bransjer) vi for øyeblikket er akkreditert for. Vi tar løpende beslutninger om å utvide akkrediteringen vår med flere bransjeområder. Derfor er vi positive til at du kontakter oss selv om akkurat ditt område vil mangle i den nåværende listen.