Logga-mobil

ISO 27001 - INFORMASJONSIKKERHET

ISO 27001 er en internasjonal standard for informasjonssikkerhet.
Som et akkreditert sertifiseringsorgan hjelper vi deg med å gjennomgå og forbedre informasjonssikkerhetsstyringssystemet og deretter utstede sertifikatet.

Standarden inkluderer beskyttelse mot forsettlig skade samt utilsiktet tap og skade på informasjonsmidler, for eksempel økonomisk informasjon, bedriftshemmeligheter (patenter, etc.), personopplysninger og data som du har tilgang til gjennom tredjeparter. Tilgjengelighetstiltak dekkes også - formålet er at ansatte og kunder skal ha kontrollert tilgang til korrekt informasjon mens uvedkommende ikke får muligheten til å få tilgang til og se eller forvrenge den. På samme måte som for kvalitet og miljø er det systematisk som kreves, både i driftsprosesser og i strategisk planlegging og oppfølging.


Fordeler med ISO 27001-sertifisering
Hvis du bekrefter ditt styringssystem, kan du oppnå det

  • økt tillit fra interessenter, kunder, ansatte, eiere og tredjeparter
  • økt sikkerhet mot tap eller viktig informasjon som kommer i gale hender (informasjon klassifiseres som en stadig viktigere eiendel i mange selskaper)
  • redusert risiko for skade knyttet til selskapets omdømme eller merke - Merkerisiko er en av de mest alvorlige risikoer mange selskaper står overfor i dag


General Data Protection Regulation (GDPR) - som trådte i kraft 25. mai 2018 - utgjør en undergruppe av hva et selskap trenger å jobbe med innen informasjonssikkerhet. Kravene i ISO 27001 går utover disse, da standarden dekker alle informasjonsmidler og ikke bare personopplysninger.
 

Velkommen med tilbudsforespørselen din til oss eller kontakt oss hvis du har spørsmål!

ISO 27001 - Informasjonssikkerhet
Et styringssystem for informasjonssikkerhet gir deg tilliten til at du har identifisert sensitiv informasjon og kontinuerlig sikrer at den forblir beskyttet. Arbeidsmetoden involverer personell, prosesser og IT-systemer gjennom en risikostyringsprosess. Metodikken hjelper selskaper i alle størrelser med å beskytte viktige data.

Ackreditering Swedac ISO/IEC 27001

Omfanget av vår akkreditering
Du kan lese gjennom SWEDAC's 
ackrediteringsregister
 om hvilke omfang (bransjer) vi for øyeblikket er akkreditert for. Vi tar løpende beslutninger om å utvide akkrediteringen vår med flere bransjeområder. Derfor er vi positive til at du kontakter oss selv om akkurat ditt område vil mangle i den nåværende listen.