Logga-mobil

MILJØ - ISO 14001 ISO-SERTIFIKASJON AV MILJØSTYRINGSSYSTEMER

ISO 14001 er en internasjonal standard for miljøsertifisering. Standarden er egnet for alle selskaper og organisasjoner som ønsker å effektivisere driften og redusere miljøpåvirkningen. Som et akkreditert sertifiseringsorgan hjelper vi deg med å gjennomgå og forbedre miljøstyringssystemet ditt og deretter utstede sertifikatet.

Vil du jobbe mer miljøvennlig? Med et sertifisert miljøstyringssystem effektiviserer du miljøarbeidet ditt og oppnår bedre resultater. ISO 14001 er verdens mest berømte miljøsertifisering og et verktøy som hjelper deg å sette deg relevante miljømål og effektivisere prosessene dine. Sertifikatet vil være en erkjennelse av at du lever opp til høye miljøkrav, og at du fortsetter å jobbe aktivt og kontinuerlig for et bedre miljø.

FORDELER AV MILJØSERTIFIKASJON AV DINE OPERASJONER I henhold til ISO 14001

Strategisk og dedikert miljøarbeid gir mange fordeler. Når du jobber for å finne mer bærekraftige og ressurseffektive løsninger, blir du også mer lønnsom.

 • Spar tid og penger - du effektiviserer bruken av råvarer, materialer og energi, samtidig som du reduserer mengden avfall du skal håndtere.
 • Øk konkurransekraften - mange kunder stiller miljøsertifisering som krav i forretningsavtaler og anskaffelser.
 • Styrke merkevaren din - sertifikatet betyr velvilje og tydelige markedsfordeler, både i Sverige og internasjonalt.
 • Lag tryggere rutiner for risikostyring - med ISO 14001 jobber du systematisk og proaktivt.
 • Styrke dine ansatte - du øker de ansattes miljøkompetanse og får dem til å delta i det pågående utviklingsarbeidet ditt, noe som også øker motivasjonen deres.
 • Ett strategiskt och dedikerat miljöarbete innebär många fördelar. När ni arbetar med att hitta mer hållbara och resurssnåla lösningar blir ni också mer lönsamma.
Miljøsertifisering hjelper deg med å redusere din negative miljøpåvirkning og finne mer bærekraftige og kostnadseffektive løsninger - samtidig som du styrker merkevaren og konkurranseevnen.
 

TRINN FOR TRINN FRA MILJØPOLITIKK TIL SERTIFISERT MILJØSTYRINGSSYSTEM

Kanskje har du allerede en miljøpolitikk? ISO 14001 kan hjelpe deg med å effektivisere miljøarbeidet ditt ytterligere og redusere miljøbelastningen enda mer. Standarden kan brukes på alle typer virksomheter, uavhengig av bransje og størrelse.

 • Utvikle en miljøpolitikk som inkluderer for eksempel:
  - en redegjørelse for hvordan virksomheten din må overholde lovgivningen
  - informasjon om kontinuerlige forbedringer
  - identifisere viktige miljøaspekter ved virksomheten din.
 • Sett dine miljømål, og lag en plan for hvordan du skal oppnå dem.
 • Implementere ditt miljøstyringssystem, trene de ansatte og dokumenter arbeidet.
 • Gjør en miljørevisjon.
 • Sertifisering i henhold til ISO 14001.
Miljøpolitikken er dermed en god start, men for å bli sertifisert i henhold til ISO 14001 trenger du et omfattende miljøstyringssystem med policyer og rutiner for hvordan du kan fortsette å utvikle virksomheten din på en miljømessig bærekraftig måte.

Du lager ditt miljøstyringssystem selv eller i samarbeid med en ekstern konsulent. SISs (Swedish Standards Institue) nettsted inneholder kravdokumenter, sjekklister og tips om opplæring og manualer som kan være nyttige.
Ved revisjon hjelper vi som et akkreditert sertifiseringsfirma deg til å gjennomgå miljøstyringssystemet ditt basert på kravene i ISO 14001.

Sertifikatet utstedes når tilsynet er godkjent og fullført. Vi hjelper deg deretter med årlige utviklingsbesøk, og hvert tredje år gjøres en resertifisering. Vi ser sammen for eventuelle mangler og tiltak, slik at et nytt sertifikat kan utstedes i god tid før det gamle.

Akkrediteringer
– sertifikat A3CERT får utsstede

A3CERT er et av Sveriges ledende sertifiseringsorganerog vi er akkreditert av SWEDAC for å utstede sertifisering i henhold til følgende standarder og forskrifter:

ISO 9001 - Kvalitetsstyringssystem
ISO 14001 - Miljøstyringssystem
EKL - Energikartlegging innenfor rammen av 14001
ISO 45001 - Styringssystem for arbeidsmiljø
ISO 13485 - Styringssystem for medisinsk utstyr
ISO 27001 -  Informasjonssikkerhet
ISO 39001 - Trafiksikkerhet
ISO 3834-2,3,4 - Kvalitetssikringssystem for sveising
EN 1090-1 - Sertifisering og CE-merking av bærende stål- og aluminiumskonstruksjoner
EN 16034 – CE-merking av dører, porter og vinduer
EN 15085-2 - Sertifisering av sveising av jernbanekjøretøy og komponenter
ECM - Vedlikehold av jernbanekjøretøyer og komponenter -  godkjenning fra ERA - European Railway Agency (ECM - Entity in Charge of Maintenance)

VIL DU HELE SERTIFIKASJON OG FORNYELSE AV SERTIFIKAT I samsvar med ISO 14001?

Vil du sertifisere selskapet ditt i henhold til ISO 14001? Vi hjelper deg med informasjonen du trenger og et pristilbud. Trenger du å fornye ditt eksisterende miljøsertifikat? Vi kan overta sertifikatet ditt og hjelpe deg når som helst i løpet av sertifiseringssyklusen. Kontakt oss for mer informasjon.

ISO 14000 - standard miljøserien ISO 14000 standardserien inneholder omtrent 20 standarder og andre dokumenter som hjelper organisasjoner med å bygge og utføre systematisk miljøarbeid.
ISO 14001 er et kravdokument for sertifisering av miljøstyringssystemer.

Miljøsertifisering i henhold til ISO 14001 kan kombineres med andre styringssystemer, for eksempel kvalitetssertifisering iht ISO 9001 og
ISO 45001, standarden for systematisk arbeidsmiljøarbeid. Kontakt oss for mer informasjon.

Omfanget av vår akkreditering
Du kan lese gjennom SWEDAC's 
ackrediteringsregister
 om hvilke omfang (bransjer) vi for øyeblikket er akkreditert for. Vi tar løpende beslutninger om å utvide akkrediteringen vår med flere bransjeområder. Derfor er vi positive til at du kontakter oss selv om akkurat ditt område vil mangle i den nåværende listen.