Logga-mobil

ECM
- entities in charge of maintenance

Vedlikeholdsenhet eller enhet i ladning av vedlikehold (ECM) er organisasjonen som er ansvarlig for vedlikehold av et jernbanekjøretøy.
Alle jernbanekjøretøyer skal ha en utpekt ECM, og som ECM er du ansvarlig for vedlikehold av godsvogner, du må også være sertifisert. A3CERT er Nordens eneste akkrediterte sertifiseringsorgan for ECM-sertifikater.

Dermed er ECM, Entity in Charge of Maintenance, eller vedlikeholdsansvarlig enhet, et konsept for organisasjonen eller selskapet som er ansvarlig for vedlikehold av et jernbanekjøretøy. Enhetene som er ansvarlige for vedlikehold er registrert i Nasjonalt kjøretøyregister (NVR). Alle jernbanekjøretøyer, både personvogner og godsvogner, må ha en utpekt ECM. Siden mai 2013 er det også et lovpålagt krav at en ECM som er ansvarlig for vedlikehold av godsvogner også må være sertifisert.
 

NYTT - ny ecm-forodning

EU-kommisjonen har nylig publisert en ny forordning (EU) 2019/779 (se lenke nedenfor) som skal erstatte (EU 445/2011) for vedlikehold av jernbanekjøretøyer i Europa. Den nye forskriften trer i kraft 16. juni 2020. I dag gjelder kravet for en sertifisert ECM bare godsvogner, men fra 16. juni 2022 må alle kjøretøyer som er omfattet av sikkerhetsdirektivet ha et vedlikeholdssystem som oppfyller kravene i vedlegg II til (EU) 2019/779. Det grunnleggende kravet er at det nevnte kjøretøyet har en sertifisert vedlikeholdsansvarlig enhet (ECM).
 

HVEM trenger å sertifisere som enhet i vedlikeholdsgebyr (ECM)?

For at et jernbanekjøretøy (personbil eller godsvogn) skal tas i bruk, må en vedlikeholdsenhet (ECM) som er ansvarlig for at kjøretøyet er i sikker tilstand være valgt. Et jernbaneselskap, som for eksempel bruker leide personbiler, er derfor forpliktet til å sørge for at det er registrert en ECM for vognene i Nasjonalt kjøretøyregister, ellers kan ikke vognene tas i bruk.
(De eneste unntakene fra denne regelen er godsvogner som brukes med egne varer på egen infrastruktur, samt vogner som brukes i museumsdriften)
Hver kjøretøyeier ​​må oppdatere det nasjonale kjøretøyregisteret med informasjon om hvem som er ECM for hvert jernbanekjøretøy.
 

Når det gjelder spesifikke vogner, er det også et lovpålagt krav at hver ECM må være sertifisert av et akkreditert organ. Formålet med ECM-sertifisering er å sikre at enheten som er ansvarlig for vedlikehold har et godkjent vedlikeholdsstyringssystem, oppfyller kravene i EU-regel 445/2011 og kan garantere at godsvognene enheten er ansvarlig for er i sikker tilstand. Som jernbaneselskap velger du om du vil sertifisere deg som ECM eller om du vil ansette en ekstern, sertifisert part.

Hvis du er en ECM for andre jernbanekjøretøyer enn godsvogner, må du skaffe deg et ECM-sertifikat innen 16. juni 2020 (til da er det bare godsvogner som krever sertifisering).

Kontakt oss for å finne ut mer eller sende et tilbud.

A3CERT er det eneste sertifiserings-organet i hele Norden som er akkreditert for sertifisering av enheter som er ansvarlige for vedlikehold av jernbanekjøretøy (ECM).
Et ECM-sertifikat utstedt av oss i henhold til forordningen og jernbaneloven er gyldig for hele EUs jernbanenett.


Viktige EU-forskrifter:
- 445/2011 sertifisering av ECM
- (EU) 2019/779 (nytt, effektivt 2020)