Logga-mobil

SERTIFIKASJON - HVA ER DET?
OG HVEM TRENGER DET?

Sertifisering er en måte å sikre at du jobber på en sikker og effektiv måte basert på gjeldende krav og lovgivning. Sertifisering tar tid og koster penger, men bør sees på som en investering snarere enn en kostnad - noe som hjelper deg med å ta virksomheten til neste nivå, øke lønnsomheten og styrke konkurranseevnen i markedet. Og sertifisering trenger ikke å være så komplisert - hvis du har riktig hjelp, er det. A3CERTs revisorer er lokalisert i Sverige, Norge og Danmark og har lang erfaring med revisjon og sertifisering i vidt forskjellige bransjer. Vi er akkreditert av SWEDAC og tilbyr sertifisering til følgende standarder.

Vill ni bli certifierade mot någon annan standard? Kontakta oss för mer information.

HVA ER SERTIFIsering?

Å sertifisere bedriften din betyr at du har et akkreditert sertifiseringsorgan som A3CERT, vurderer virksomheten din og utsteder et sertifikat. Denne gjennomgangen er basert på en viss standard (for eksempel ISO 9001 og ISO 14001) eller visse forskrifter. Tilsynet kalles revisjon. Når tilsynet er fullført og du er godkjent, kan vi som sertifiseringsorgan utstede sertifikatet. Hvis du vil vite mer om sertifiseringsprosessen, kan du lese mer her.

ØKONOMISKE OG MARKEDSFORDELER SERTIFIKASJON

Sertifisering er lovfestet for noen virksomheter (for eksempel ECM for deg med vedlikeholdsansvar for godsvogner), men det spiller også en viktig rolle for andre typer organisasjoner. Sertifisering fungerer som et ytre kvalitetsstempel, og er noe som styrker merkevaren din. Selve sertifiseringsprosessen betyr også mye fortjeneste internt. Å jobbe på en strukturert og bevisst måte å utvikle sin virksomhet gir mange fordeler, ikke minst økt lønnsomhet. En sertifisering er dermed en viktig investering ikke bare når det gjelder arbeidet ditt med for eksempel kvalitet, miljø eller arbeidsmiljø, men også økonomisk.
 

SAMLER DITT SERTIFIKAT FRA EN OG SAMME sertifiseringsorgan

Det er flere fordeler med å samle inn forskjellige sertifikater fra samme sertifiseringsorgan. Sertifisering vil være mer kostnadseffektiv, revisjoner og andre aktiviteter kan koordineres for å spare tid, og det vil også være lettere å ha en kontakt for alle sertifikater, i stedet for flere. Hvis du er nysgjerrig på hvordan sertifiseringsarbeidet ditt kan være enklere og mer kostnadseffektivt, hjelper vi deg gjerne med å se på det. Vi kan overta eksisterende sertifikater når som helst i løpet av en sertifikatperiode. Det kreves ingen fornyelsesrevisjon og det påløper ingen merkostnader.

TRENGER DU HJELP MED SERTIFISERING?

Med A3CERT blir sertifisering enkel og lønnsom. Når du kontakter oss, får du alltid svar på spørsmålene dine. Vi tilbyr kompetent og effektiv assistanse med sertifisering, uavhengig av bransje, type virksomhet og hvor i sertifiseringssyklusen du er akkurat nå. Kontakt oss for tilbud og mer informasjon