Logga-mobil

Akkrediteringer
– sertifikat A3CERT får utsstede

A3CERT er et av Sveriges ledende sertifiseringsorganerog vi er akkreditert av SWEDAC for å utstede sertifisering i henhold til følgende standarder og forskrifter:

ISO 9001 - Kvalitetsstyringssystem
ISO 14001 - Miljøstyringssystem
EKL - Energikartlegging innenfor rammen av 14001
ISO 45001 - Styringssystem for arbeidsmiljø
ISO 13485 - Styringssystem for medisinsk utstyr
ISO 27001 -  Informasjonssikkerhet
ISO 39001 - Trafiksikkerhet
ISO 3834-2,3,4 - Kvalitetssikringssystem for sveising
EN 1090-1 - Sertifisering og CE-merking av bærende stål- og aluminiumskonstruksjoner
EN 16034 – CE-merking av dører, porter og vinduer
EN 15085-2 - Sertifisering av sveising av jernbanekjøretøy og komponenter

ECM - Vedlikehold av jernbanekjøretøyer og komponenter -  godkjenning fra ERA - European Railway Agency (ECM - Entity in Charge of Maintenance)

HVORFOR ER AKKREDITASJON VIKTIG?

Akkreditering betyr at et selskap har fått autorisasjon fra et akkrediteringsorgan (vanligvis SWEDAC i Sverige) til å utføre en viss oppgave. I praksis betyr dette at SWEDAC regelmessig gjennomgår vår ekspertise, rutiner og metoder, slik at du som kunder kan stole på at sertifiseringen vår er i samsvar med kvalitetskrav og at vi handler uavhengig. Hvis du vil se mer informasjon om bransjer og standarder som vi er akkreditert for, kan du finne dem via denne lenken.

Vi ønsker å gjøre kundene våre oppmerksom på at det er organisasjoner som sertifiserer virksomheter selv om de ikke er akkreditert (såkalt "ikke-akkreditert sertifisering"). Slik sertifisering har ikke den samme verdien i det hele tatt, da kvaliteten ikke er garantert. Hvis du har spørsmål om revisjon og sertifisering, ikke nøl med å kontakte oss, vi svarer gjerne på spørsmålene dine. Generelt er det vanskelig å svare på hva en sertifisering koster, men la et tilbudsforespørsel her, så kommer vi tilbake.