Logga-mobil

Om a3cert

AAA  certification, også kalt A3CERT, er et privateid aksjeselskap. Eieren er Evert Larsson med familie. Det er også et datterselskap i Norge - A3CERT Sertifisering AS.
Det er ingen andre eierinteresser som f.eks. måte. konsulentfirma, bransjeforening eller annen konstellasjon som kan nytes ved direkte eller indirekte eierskap. A3CERT er fullfinansiert gjennom inntektene generert av sertifiseringsvirksomheten. Virksomheten består i dag utelukkende av sertifisering under akkreditering. Akkreditering ble søkt i september 2006 og akkrediteringsbeslutninger ble tatt av SWEDAC 12. februar 2007. Selskapet ble dannet i 2006 av Leif Strand og var heleid av Leif frem til 29. september 2007, da Evert Larsson kjøpte 50% av aksjene. 24. august 2015 kjøpte Evert Larsson og hans familie de resterende 50%.

EIER

Evert Larsson begynte i Integria Certifiering AB fra starten, Evert var en av fire medeiere i Integria Certifiering AB i perioden 1997-2000. I perioden 1995-2006 gjennomførte Evert mer enn 2000 revisjonsdager for blant annet Integria Certifiering AB. Evert var en del av selskapenes ledergrupper i perioden 1995-2006. I tillegg til erfaring fra sertifisering av mange forskjellige selskaper, har Evert, etter utdannelse fra Väg og Vatten ved KTH, jobbet i Skanska AB som designer og prosjektingeniør i husbyggområdet og vært regionleder i Skanska Prefab AB.

Evert Larsson:
CEO
Evert Larsson grunnla sammen med Sture Dolf og Torbjörn Engquist Integria Certifiering AB i 1995. Evert var også deleier av Integria Certifiering AB i en tid. Evert fulgte med da selskapet ble solgt til LRQA, hvor han var medlem av ledergruppen.

Fredrik Larsson
EVP
Fredrik Larsson har mange års erfaring som ansatt hos A3CERT. Tidligere studerte Fredrik industriell økonomi ved Chalmers teknologiske universitet, økonomi ved Gøteborgs økonomihøyskole og Mandarin ved Shanghai Jiao Tong universitet og sveisingeniør ved Royal Institute of Technology.

AAA Certification AB ble startet i 2006 av Leif Strand sammen med Evert Larsson. I 2007 fikk AAA Certification AB sin første akkreditering. I dag har A3CERT utstedt over 1100 utställda sertifikater, de største i Sverige på stål og sveising.