Logga-mobil

Klager og appeller - det foregår

For å sikre upartisk håndtering av klager og klager, er det også muligheten til å kontakte rådgivende styre direkte. Kontakt vår kvalitetssjef Cecilia Fransson, så hjelper hun deg med kontaktinformasjon der.

Fullstendig uavhengighet er et grunnleggende krav for oss som et akkreditert sertifiseringsorgan. Vi streber også etter å stadig utvikle og forbedre vår egen arbeidsprosess. Tilbakemelding, klager og appeller er en viktig del av dette arbeidet, og noe vi håndterer med stor respekt og nøyaktighet. Vi får veldig positive tilbakemeldinger fra våre kunder. Men hvis du av en eller annen grunn er misfornøyd med tjenestene våre, ønsker vi definitivt at du gir denne tilbakemelding til oss.

Vi deler den negative tilbakemeldingen i tre typer.
- Klager - for alvorlige mangler, noe du vil at vi skal undersøke formelt - fyll ut skjemaet nedenfor
- Apeller - når du er misfornøyd med noen avgjørelser vi har tatt, for eksempel et sertifiseringsvedtak eller suspensjon av sertifikater - fyll ut skjemaet nedenfor
- Utilfredshet. Hvis du er misfornøyd med noen del av tjenestene våre (men du ikke tror det er alvorlig), foretrekker vi at du kontakter oss direkte på kontoret via telefon eller melding kontakt oss.

For klager og klager vil vår administrerende direktør og kvalitetssjef undersøke grunnlaget for klagen / anken og foreslå en passende handling. Hvis du ikke er fornøyd med tiltaket vi foreslår og velger å ikke godta det, vil spørsmålet ditt bli henvist til rådgivende styre. Det rådgivende styret vil da som uavhengig tredjepart kontakte deg for videre utredning og deretter foreslå en handling.

For å sikre upartisk håndtering av klager og appeller, er det også muligheten til å kontakte rådgivende styre direkte.
Kontakt vår kvalitetssjef Cecilia Fransson, så hjelper hun deg med kontaktinformasjon der.

REGISTRERING AV KUNDEKLAGER / Appeller mOT
A3CERT Sertifisering AS eller aaAA CERTIFICATION AB