Våra revisorer

Anders Andersson:

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001


- 15 års erfarenhet som revisionsledare och chefsrevisor 
- Erfarenhet av att revidera bla. kommuner, landsting och statliga verk
- Har tidigare 
arbetat med ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, konstruktion och projektledning inom ett flertal branscher. Han har också arbetat med radar, radio och tele inom försvaret samt inom skogsnäringen vid SCA och Assi Domän.
- Ingenjör och filkand i ekoteknik
 

Anders Flote:

Revisionsledare ISO 9001ISO 14001EN 1090

 
Bakgrund:
Erfarenhet med kvalitetsstyrning och produktionsutveckling inom tillverkande industri:
 
- Uppbyggnad av integrerade ledningssystem kvalitet, miljö och arbetsmiljö
- Erfarenhet som utbildare inom kvalitets-/produktionsutveckling
- Lead auditor ISO9001 samt ISO14001
- Kvalitetschef inom fordonsindustri
- Erfarenhet av kvalitetsstyrning i global miljö
- Lång erfarenhet av systematiskt förbättringsarbete baserat på Toyotasprinciper inklusive Six Sigma.
- Civilingenjör, maskinteknik

Anna-Carin Berglund:

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001


- Certifierar och reviderar Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och Företagshälsovård i huvudsak mot tjänsteproducerande företag inom privat och offentlig sektor.
- Erfarenhet som verksamhetschef, områdeschef och enhetschef inom Hälso- och sjukvård, hemtjänst samt äldreomsorg.
-Utbildning Leg sjukgymnast som kompletterats med Universitets studier i Kvalitets ledning -  metoder och verktyg , Miljö- och Kvalitetsrevision, Forskningsmetodik mot vårdområdet. Högskolestudier i Projektledning med inriktning planering, Förändringsledning

IMG_4991 (002) IMG_4991 (002)

Bengt Cedqvist:

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001

- Erfarenhet som revisionsledare mot mindre och medelstora men även vissa större företag med inriktning mot tillverkningsindustri men även mot tjänstesektorn.
- Goda erfarenheter från internrevision mot ISO/TS16949 (IATF 16949)
- Mångårig erfarenhet gällande kvalitets- och miljöstyrning inom framförallt tillverkningsindustrin
-Goda erfarenheter gällande uppbyggnad av ledningssystem för små och medelstora företag
 

Bertil Eliasson :

Chefsrevisor och revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 

 

- Över 20 års erfarenhet av revisioner mot bland annat ISO 9001 och ISO 14001
- Drivit verksamhet inom transportsektorn
- Konsult med erfarenhet av utveckling av ledningssystem (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) och andra konsulttjänster, inom ett flertal branscher
- Erfarenhet av företagsledning
 

Eva Jalakas:

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001

 

- Erfarenhet av företagsledning, som anställd VD för ett utbildningsbolag och som egenföretagare
- Kvalitets- och miljöchef för företagskoncern verksam inom transport, avfallshantering, bergmaterialproduktion, entreprenadtjänster m.m.
- Kvalitets- och miljösamordnare för tryckeri
- konsult med erfarenhet av utveckling av ledningssystem (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) och andra konsulttjänster, inom ett flertal branscher
- Erfarenhet av produktionsledning, produktionsplanering, inköp och produktion


Eva har valt att sluta som certifieringsrevisor och gör därför inga revisioner åt A3CERT.

Evert Larsson:
VD, Chefsrevisor och Revisionsledare ISO 9001,ISO 14001OHSAS 18001 EN 1090 och ISO 3834 


- Närmare 3000 dagars revisionserfarenhet 

- Bred erfarenhet från små och medelstora företag.
- Stor erfarenhet från tjänsteproducerandeföretag.
- Väg och vattenbyggare med erfarenhet inom

   projektering och byggnation.
- Stor erfarenhet från revision av verkstadsindustri,

   legotillverkning, svetsning.
- Goda erfarenheter inom byggområdet samt 
  revisionsledare EN 1090-1.
- Revisor med stor erfarenhet från ISO 9001 och
  ISO 14001 revisioner.
- Erfarenheter från certifiering av offentlig sektor.

Daniel Severinsson:
Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001

- Energiingenjör med erfarenhet av teknisk sälj och säljstrategiarbete
- Erfarenhet från små och medelstora företag.
- Stor erfarenhet inom miljö och arbetsmiljöområdet från tidigare anställningar som miljöansvarig samt huvudskyddsombud inom en koncern.

Johan Cronsell:

Revisionsledare EN 1090ISO 3834ISO 9001
Revisor ISO 14001 och OHSAS 18001

- Erfaren revisonsledare inom produktcertifiering (Bärande stålkonstruktioner/Tryckkärlsdirektivet) och svetsning samt kvalitet.
- Bred erfarenhet inom Svetsning (IWT/OFP) och tillverkning (processoptimering/kvalité/LEAN)
- Erfarenhet från annat ackrediterat certifieringsorgan med inriktning mot tillverkningsindustrin.
- Arbetat på DEKRA Industrial med svetsarprövningar, WPQR, oförstörande provning och framtagning av kvalitetsledningssystem. 
- Pedagogisk erfarenhet från tidigare lärarutbildning
 

Johan Eklund:

Revisionsledare Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001

- Erfaren revisonsledare inom kvalitet och miljö.
- Utbildad agronom med inriktning naturresurs- och miljöekonomi.
- Mångårig erfarenhet av arbete med att ta fram integrerade lednings- system inom kvalitet och miljö på såväl små som stora företag.
-Stor utbildningserfarenhet i ämnet miljökunskap. 


 

Lars Manhem

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001

  

Erfaren revisor inom miljö och arbetsmiljö och kvalitet:
- Stor erfarenhet inom arbetsmiljöområdet från sin anställning yrkesinspektionen (arbetsmiljöverket)
- Revisionsledare (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) under 15 år på ackrediterat certifieringsorgan

- Över 2000 revisionsdagar
- Gedigen erfarenhet och kunskap inom kemiområdet
- Certifierat företagshälsovård (mer än 40 st.)
- Erfarenhet från offentlig förvaltning (riksskatteverket, SWEDAC och SP)
- Certifierat många småföretag inom miljö och kvalitet.

Leif Ruergård
Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001OHSAS 18001, ISO 3834, EN 1090

- Lång erfarenhet som revisor både på små och medelstora företag samt större koncerner
- Gedigen arbetslivserfarenhet med erfarenheter som platschef , KMA och projektledare inom bygg
- Civilingenjör väg och vatten

Linus Linus

Linus Pontén 

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och under utbilding på OHSAS 18001 och ECM 

  

- Närmare 400 dagars revisionserfarenhet mot ISO 9001 och ISO 14001
- Bred erfarenhet från små och medelstora och stora företag
- Civilingenjör maskinteknik med erfarenhet inom olja/gas, fordon, och tillverkning/svetsande industri.
- Svetsinspektör, inspektör, QA, QC, QM
- Förflutet som kvalitetschef för framtagning världens största undervattensanläggning för upptagning av olja och gas (20 Miljarder SEK)
- Leverantörsbedömning/kvalificering/uppföljning
- Strategisk kvalitetsledarerfarenhet

Magnus Göthberg

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001, Marknadschef A3CERT

  

Erfaren revisor inom miljö och arbetsmiljö och kvalitet:
- Stor erfarenhet inom arbetsmiljöområdet från sin tidigare anställning som kvalitetschef inom den marina branschen.
- Revisionsledare (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) under 13 år på ackrediterat certifieringsorgan 
- Certifierat många småföretag inom miljö och kvalitet.
- Black Belt, Six Sigma

Mattias Bogren

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834, EN 1090

   
- Mångårig erfarenhet som revisor
- Bred erfarenhet från små, medelstora och stora företag
- Maskiningenjör och svetsingenjör
- Erfarenhet som konstruktör, kvalitetssamordnare och svetskoordinator från kärnkraft-, tryckkärl-, samt byggindustrin.
- Föreläsare och utbildare inom svetsning (högre nivå)
 

Sofie Nilsson 
Revisionsledare ISO 9001ISO 14001 och OHSAS 18001
 

Mer än 10 års erfarenhet av verksamhetsutveckling med hjälp av ledningssystem och utvärderingsmodeller, som kvalitetschef och revisor.

- Erfarenhet från privat och offentlig verksamhet, små och stora företag (PEAB, Trafikverket, Posten, Siemens, WSP, MTR, Skanska, SWECO, Vasakronan samt en rad mindre företag)
- Bedömning enligt USK och EFQM (assessor European Quality Award)
- Har arbetat ett antal år som byggprojektör hus/industri
- Verksam som Certifieriad Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen, nivå K
- Civilingenjör Väg- och Vatten, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

stani stani

Stanislaw Zbieg 
Revisionsledare ISO 3834, EN 1090-1 och EN 15085-2


- Mycket lång erfaernhet som Svetsingenjör IWE och metallurg från Bergsskolan i Filipstad. 

- Arbetat på DEKRA Industrial med svetsarprövningar enligt ISO 9601-1, WPQR enligt ISO 15614-1, oförstörande provning och framtagning av kvalitetsledningssystem. 
- Tidgare svetsansvarig för ISO 3834, EN 1090-1 och EN 15085-2 på flera olika företag.
- Tagit fram flera olika tillsatsmaterial för större svensk svetsmaterialtillverkare
 

Tommy Johanssson 
Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001


-Ca 25 års erfarenhet som chef och projektledare inom främst industri och dagligvaruhandel.
-Stor erfarenhet av förändringsarbete/verksamhetsutveckling samt ISO systemen och TQM.
-Verksam inom revision sedan 2012.

Tor Janson

Revisionsledare ISO 9001 och ISO 14001 
 

- Tidigare tekniskt specialist inom certifiering vid SWEDAC

- Tidigare arbetat som kvalitetschef inom fordon- och flygplansindustrin.

- Ingenjör inom metallurgi, Bergsskolan i Filipstad 

Torbjörn Engquist

Revisionsledare  ISO 9001 ,ISO 14001OHSAS 18001, ISO 3834 och EN 1090-1

Erfaren revisor inom svets och oförstörandeprovning mm.:
- erfarenheter från kvalitetsstyrning på kärnkraftverk
- kvalitetsrevisor med miljöerfarenhet
- egenföretagare under många år
- erfarenhet att bygga ledningssystem för små

  och medelstora företag
- certifierat kärnkraftsrelaterade företag
- erfaren inom legotillverkning, svetsning och tillverkande industri

Kontakta revisorerna

För att kontakta någon av våra revisorer så skickar ni enklast ett e-post till: 
förnamn.efternamn@a3cert.com

å,ä,ö byt ut mot a,a,o.