Logga-mobil

Policy om Opartiskhet - oberoende


A3CERT:s ledning förstår och åtar sig att följa de krav på integritet, oberoende och opartiskhet som krävs i rollen som ackrediterat certifieringsorgan.
Genom objektivitet, opartiskhet och oberoende på alla nivåer inom A3CERT vårdar vi trovärdigheten för utfärdade certifikat.
A3CERT har rutiner och uppförandekoder för att säkerställa att alla aktiviteter inom A3CERT genomförs på ett opartiskt och oberoende sätt.
Kommersiella, ekonomiska eller andra påtryckningsmedel ska inte tillåtas påverka opartiskheten.
 

vad betyder detta?

Det betyder t ex att

  • A3CERT skall inte ha organiserade samarbeten med konsulter och genom monetära bidrag ge dem anledning att peka på A3CERT som enda tänkbara leverantör av certifieringstjänsten.
  • Vårt fokus ligger på certifiering vilket betyder att vi avstår ifrån att erbjuda konsultation eller utbildning angående hur man skall bygga ledningssystem.
  • Alla våra revisorer och personal på kontoret har avtalad tystnadsplikt och arbetar i enlighet med vår uppförandekod.