Logga-mobil

Ackrediteringar
– certifikat A3CERT får ställa ut

A3CERT är ett av Sveriges ledande certifieringsorgan och vi är ackrediterade av SWEDAC att utfärda certifiering gentemot följande standarder och föreskrifter:

ISO 9001 - Ledningssystem för Kvalitet
ISO 14001 - Ledningssystem för Miljö
EKL - Energikartläggning inom ramen för 14001
ISO 45001 - Ledningssystem för Arbetsmiljö
ISO 27001 -  Informationssäkerhet
ISO 13485 - Ledningssystem för Medicintekniska produkter
ISO 39001 - Trafiksäkerhet
ISO 3834-2,3,4 - Kvalitetssäkringssystem för Svetsning
EN 1090-1 - Certifiering och CE-märkning av bärande stål- och aluminiumkonstruktioner
EN 16034 - CE-märkning av dörrar, portar och fönster
EN 15085-2 - Certifiering av svetsning av järnvägsfordon & -komponenter

Dessutom är vi godkända av ERA-European Railway Agency att certifiera enligt 
ECM - Underhåll av järnvägsfordon och komponenter  (Entity in Charge of Maintenance)

varför är ackreditering viktigt?

Ackreditering innebär att ett företag erhållit ett bemyndigande ifrån ett ackrediterings-organ (oftast SWEDAC i Sverige) att utföra en viss uppgift. I praktiken innebär detta att SWEDAC regelbundet granskar vår kompetens, rutiner och metoder så att ni som kunder kan lita på att vår certifiering är enligt kvalitetskrav och att vi agerar oberoende.
Om ni vill se mer information kring branscher och standarder som vi är ackrediterade för så finner ni dem via denna länk.

Vi vill göra våra kunder uppmärksamma på att det finns organisationer som certifierar verksamheter trots att de inte är ackrediterade (så kallad "oackrediterad certifiering").
En sådan certifiering har inte alls samma värde, eftersom kvaliteten inte är säkerställd.

Har ni några funderingar kring revision och certifiering så tveka inte att kontakta oss, vi svarar gärna på era frågor. Det är svårt att generellt sett svara på vad en certifiering kostar, men lämna en offertförfrågan här  så återkommer vi.
 

   

 

Swedac ISO 17021
Swedac ISO 17065