Ägare och grundare

Evert Larsson
VD, Chefsrevisor

Evert Larsson grundade tillsammans med Sture Dolf och Torbjörn Engquist Integria Certifiering AB 1995. Evert var även under en tid delägare i Integria Certifiering AB. Evert följde med när bolaget såldes till LRQA, där han var medlem i ledningsgruppen.

 

Profilbild Profilbild

Fredrik Larsson
Vice VD


Fredrik Larsson har flerårig erfarenhet som medarbetare på A3CERT. 
Tidigare har Fredrik studerat industriell ekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola, Nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och Mandarin vid Shanghai Jiao Tong University samt Svetsingenjör vid Kungliga Tekniska högskolan. 
 
AAA Certification AB finansieras helt av avgifter från certiferade bolag. Vi tar eller ger inte kickbacks, sponsring, bidrag från någon.

AAA Certification AB startade 2006 av Leif Strand tillsammans med Evert Larsson. 2007 erhöll AAA Certification AB sin första Ackreditering. 

Idag har A3CERT över 1100 utställda certifikat, störst i Sverige på stål och svets.