Ägare och grundare

Evert Larsson
VD, Chefsrevisor

Evert Larsson grundade tillsammans med Sture Dolf och Torbjörn Engquist Integria Certifiering AB 1995. Evert var även under en tid delägare i Integria Certifiering AB. Evert följde med när bolaget såldes till LRQA, där han var medlem i ledningsgruppen.
 

Fredrik Larsson
Vice VD


Fredrik Larsson har flerårig erfarnhet som medarbetare på A3CERT. 
Tidigare har Fredrik studerat industriell ekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola, Nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och Mandarin vid Shanghai Jiao Tong University samt Svetsingenjör vid Kungliga Tekniska högskolan. 
 

Leif Strand
Grundare, tidigare VD
 

Leif Strand har tidigare bland annat varit enhetschef för ackrediteringen av certifieringsorgan på SWEDAC, Leif har även varit VD på BMG TRADA Certifiering AB.


AAA Certification AB finansieras helt av avgifter från certiferade bolag. Vi tar eller ger inte kickbacks, sponsring, bidrag från någon.