Om företaget


AAA Certification, även kallat A3CERT är ett privatägt Aktiebolag. Ägare är Evert Larsson med familj. Det finns inga andra ägarintressen som ex. vis.  konsultföretag, branschförening eller någon annan konstellation som kan gynnas genom direkt eller indirekt ägarskap. A3CERT finansieras helt genom de intäkter som genereras av certifieringsverksamheten. Verksamheten utgörs för närvarande enbart av certifiering under ackreditering.


Ackreditering söktes i september 2006 och ackrediteringsbeslut togs av SWEDAC den 12 februari 2007. Bolaget bildades under 2006 av Leif Strand och var helägt av Leif fram till den 29 september 2007 då Evert Larsson förvärvade 50 % av aktierna. 24 augusti 2015 förvärvade Evert Larsson med familj resterande 50 %. 

 

Leif har mer än 10 års erfarenhet från ackreditering och certifiering nationellt och internationellt genom nedanstående befattningar:
- Enhetschef för ackrediteringen av certifieringsorgan på SWEDAC,
- Chefsrevisor och VD för ackrediterat certifieringsorgan i Sverige.

 

Leif Strand har dessutom mer än 20 års erfarenhet av kvalitetsarbete i många olika branscher t.ex.:
- Produktionschef vid svenskt kontroll- och besiktningsorgan
- Kontrollchef och svetsansvarig vid tryckkärlstillverkning för exportmarknaden
- Kvalitetschef vid Europas största porttillverkare
- Omvärldsbevakare för ny kvalitetsteknik vid SAAB Automobil divisionens kvalitetsstab
- Kvalitetschef för Nordens enda tillverkare av instrumentbrädor till personbilar
- Kvalitetschef vid en av världens ledande tillverkare av utrustning till pappersmassefabriker.

 

Evert Larsson var med från starten av Integria Certifiering AB, Evert var under perioden 1997-2000 en av fyra delägare till Integria Certifiering AB. Under perioden 1995-2006 har Evert genomfört mer än 2000 revisionsdagar för bland annat för Integria Certifiering AB. Evert ingick i bolagens ledningsgrupper under tiden 1995-2006. Förutom erfarenheter från certifiering av många olika företag har Evert efter sin examen på Väg och Vatten på KTH verkat inom Skanska AB som konstruktör och projektingenjör inom husbyggnadsområdet samt varit regionchef på Skanska Prefab AB.