Frågor & svar

Här kommer vi att svara på det vanligaste frågorna som vi får beträffande certifiering. Får du inte svar på din fråga, eller vill veta mer. Kontakta oss så berättar vi mer 

Vad kostar det att bli certifierad? 

Det är svårt att lämna ett generellt pris på certifiering. Det finns många parametrar som vi måste ta hänsyn till när vi lämnar en offert, antal anställda, tidigare erfarenheter av certifiering, verksamhetens art och mer där till. Kontakta oss för en offert.
 

Vad innebär det att vara certifierad?

Att vara certifierad innebär att ni som företag har beskrivit er verksamhet och rutiner i ett ledningssystem som uppfyller kraven i den eller de standard(er) som ni önskar att vara certifierade mot. Det kan vara ISO 14001 om man pratar om miljö, eller ISO 9001 om man pratar om kvalitet eller någon av de andra standarder som vi är ackrediterade mot. Detta ledningssystem granskar vi vid en revision och säkerställer att ni uppfyller de krav som ställs i standarden både på pappret och i verkligheten. Att vara certifierad skickar en tydlig signal till era kunder att ni arbetar aktivt med exempelvis miljö eller kvalitet.
 

Kan ni hjälpa till med att bygga mitt ledningssystem?

Eftersom AAA Certification AB är ett tredjeparts certifieringsorgan så får vi inte enligt ackrediteringsreglerna hjälpa till att ta fram rutiner eller på annat sätt bedriva någon konsultverksamhet.
 

Hur går det till att bli certifieriad?

Det finns många vägar fram till en certifiering, en del väljer att ta fram sitt ledningssystem själva och en del tar hjälp av en konsult för detta. När ledningssystemet är klart så kopplas certifieringsorganet in. Vi gör först en dokumentgranskning för att säkerställa att alla rutiner finns på plats, senare påbörjas själva certifieringsrevisionerna på plats ute hos kund. Normalt sett görs dessa i två steg. Här finner ni mer ingående information om certifieringsprocessen.

Dataskyddsförordningen (GDPR)
A3CERT har uppdaterat sina leveransvilkor i enlighet med Dataskyddsförordningen. Personuppgifter hanteras enligt följande: Insamlade personuppgifter består av namn, telefonnummer, mailadress, förutom gällande svetsansvarig där födelsedata sparas enligt standardens krav. Uppgifter lämnade till A3CERT i samband med offertförfrågan sparas enligt ackrediteringskrav. Personuppgifter som insamlats i samband med revision sparas minst 8 år enligt ackrediteringskrav. All information hanteras under sekretess och lämnas ej ut till tredjepart där det inte krävs av ställda ackrediteringskrav.
 
 

Ställ en fråga