Nya versioner - ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Bakgrund

ISO, the International Organization for Standardization, har publicerat nya versioner av ISO 9001 och ISO 14001. Båda standarderna finns översatta till svenska och finns tillgängliga hos SIS (Swedish Standards Institute). Standarderna är baserade på den gemensamma strukturen för framtida ledningssystemstandarder, High Level Structure, HLS, som återfinns i Annex SL till ISO Directives Part 1.

ISO 9001:2015 - huvudsakliga förändringar

De huvudsakliga förändringarna i den nya versionen ISO 9001:2015 är:

 • Införandet av den nya gemensamma strukturen för ledningssystemstandarder, High Level Structure, HLS
 • Ett uttryckligt krav angående riskbaserat tänkande
 • Färre föreskrivna krav
 • Mindre fokus på dokumentation
 • Förbättrad tillämplighet för tjänster
 • Större fokus på det organisatoriska sammanhanget och dess omfattning
 • Ökade krav på ledningen, anställda i ledarställning ges ett särskilt ansvar att främja kvalitetsledning inom hela organisationen
 • Större fokus på att uppnå önskade resultat för att öka kundtillfredsställelsen

ISO 14001:2015 - huvudsakliga förändringar

De huvudsakliga förändringarna i den nya versionen ISO 14001:2015 är:

 • Införandet av den nya gemensamma strukturen för ledningssystemstandarder, High Level Structure, HLS
 • Nytt krav om att förstå det organisatoriska sammanhanget och dess omfattning
 • Ökade krav på ledningen, anställda i ledarställning ges ett särskilt ansvar att främja miljöledning inom hela organisationen
 • Det förväntas i större utsträckning att organisationen tar proaktiva initiativ för att skydda miljön
 • Ändrat fokus avseende kontinuerliga förbättringar, från att förbättra miljöledningssystemet, till att förbättra organisationens miljöprestanda
 • Större fokus på livscykelperspektiv (men inte krav på livscykelanalys)
 • Mindre fokus på dokumentation

Övergång till de nya versionerna

 För organisationer som redan är certifierade enligt ISO 9001:2008 och/eller ISO 14001:2004 rekommenderar vi följande:

 • Gör en ”Gap-analys”, vilka åtgärder behövs för att möta de nya kraven?
 • Ta fram en plan för implementering
 • Genomför relevant utbildning för alla som kan påverka organisationens effektivitet, samt gör dem medvetna om deras inflytande på systemet
 • Uppdatera befintligt kvalitets- och/eller miljöledningssystem så att de nya kraven uppfylls, samt verifiera effektiviteten


De gamla versionerna av standarderna har nu utgått och är inte längre giltlig. Har ert bolag inte gjort övergången mot ISO 9001:2015 eller ISO 14001:2015 kontakta oss så hjälper vi er. 

Kontakta oss för att få veta mer, diskutera övergången eller gör en offertförfrågan