Trafiksäkerhet ISO 39001

Konkurrensfördel med ledningssystem för vägtrafiksäkerhet?

Sveriges långsiktiga vision för vårt trafiksäkerhetsarbete bygger på en "Nollvisionen", där målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av olyckor i vägtrafiken.

Vägtrafiksäkerhet berör transportörer och organ som upphandlar, planer och utför transporter av gods och passagerare samt allas användning av transportsystem.

Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet kan enkelt samverka med övriga ledningssystem och är uppbyggt med en liknande struktur.

Ett ökat krav på att säkerställa trafiksäkerhetsarbetet från transportköparna blir allt tydligare.
Konsumentkraven ökar på att transporter sker på ett betryggande sätt av transportföretag som på ett strukturerat sätt förebygger olyckor. Detta gäller
allt från våra transporter av barn, äldre till gods-, buss- och personbilstrafiken.

A3CERT är ackrediterade av SWEDAC för att ställa ut certifikat mot ISO 39001:2012
Välkommen men din  offertförfrågan till oss!