Svets - ISO 3834-2

Vi på A3CERT är er kompletta leverantör av certifiering mot ISO 3834-2, -3 och -4.

Vi är det certifieringsorgan med längst erfarenhet i Sverige av ISO 3834 samt föregångaren EN 729 och vår ackreditering innehåller inga beränsningar. Idag har vi certifierat över 300 företag mot ISO 3834. 

ISO 3834 är tillika en delmängd för att bli certifierad mot EN 1090-1 (Bärverksdelar i stål och aluminium) som ersätter de tidigare byggreglerna i Sverige. Läs mer om EN 1090.

ISO 3834 serien behandlar Kvalitetskrav för smältning av metalliska material.

Del 1: Kriterier för val av tillämpliga material.

Del 2: Utförande standard för Omfattande kvalitetskrav

Del 3: Utförande standard för Normala kvalitetskrav

Del 4: Utförande standard för Enkla kvalitetskrav

A3CERT är det enda svenska organet som under ackreditering i Sverige kan erbjuda certifieringstjänster mot  ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, AFS2001:1, EN 1090-1, ISO 3834, EN 15085-2 och samtliga delar av ECM - entities in charge of maintenance.

Kontakta oss för att få veta mer eller gör en offertförfrågan.

 

Tidigare VD Leif Strand och nuvarande VD Evert Larsson var med redan vid första certifieringen i Sverige 1997 mot EN 729-2.

Vi har ett flertal mycket kompetenta svetsexperter knutna till våra revisionsteam.

Vi certifierar mot alla typer av svetsverksamhet från kärnkraftsrelaterat, tryckkärlstillverkare, byggstål och svetsade artiklar inom industrin.