ISO 27001 - Informationssäkerhet

ISO/IEC 27001 är en internationell kravstandard för informationssäkerhet. I standarden innefattas skydd såväl mot uppsåtliga skador som oavsiktliga förluster och skador på informationstillgångar.
Även tillgänglighetsåtgärder omfattas – syftet är att medarbetare och kunder ska ha kontrollerad tillgång till korrekt information medan obehöriga inte ska ges möjlighet att komma åt och se eller förvanska den.
På samma sätt som för kvalitet och miljö är det systematik som krävs, såväl i operativa processer som i strategisk planering och uppföljning. 

Vi fick vår acreditering 2019-07-01. 

Svenska versionen benämns ibland SS ISO/IEC 27001:2017 eller SS ISO/IEC 27001:2014 . Denna version innehåller bara några rättelser i förhållande till internationella ISO/IEC 27001:2013 och är allså inte en nyare standard. Certifikat skall vara utställda mot ISO/IEC 27001:2013. 

Välkommen med din offertförfrågan till oss eller kontakta oss om du har några frågor!