ISO 27001 - Informationssäkerhet

ISO 27001 är en internationell kravstandard för informationssäkerhet. I standarden innefattas skydd såväl mot uppsåtliga skador som oavsiktliga förluster och skador på informationstillgångar.
Även tillgänglighetsåtgärder omfattas – syftet är att medarbetare och kunder ska ha kontrollerad tillgång till korrekt information medan obehöriga inte ska ges möjlighet att komma åt och se eller förvanska den.
På samma sätt som för kvalitet och miljö är det systematik som krävs, såväl i operativa processer som i strategisk planering och uppföljning. 

I nuläget så har inte A3CERT ackreditering för ISO 27001 men arbete pågår med detta och vi räknar med att erhålla ackreditering för denna standard inom kort.

Välkommen med din offertförfrågan till oss eller kontakta oss om du har några frågor!